THÔNG BÁO
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-12042020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông báo 1085/TB-ĐHNN, ngày 25/11/2019 về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020; Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-04-05042020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 04 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Trường đã tiến hành thu Bảo hiểm y tế (BHYT) của sinh viên các lớp trong 3 đợt. Nhìn chung, đại đa số sinh viên tham gia đóng BHYT đúng qui định. Tuy nhiên, tính đến ngày 13/3/2020 vẫn còn 300 sinh viên chưa có thẻ BHYT hoặc chưa khai báo thông tin thẻ BHYT năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thay-doi-lich-thi-danh-gia-nlnn-va-cap-giay-chung-nhan-tai-truong-dhnn-dhh-dot-thi-ngay-29032020
Căn cứ Thông báo số 202/TB-ĐHNN về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - Đợt thi ngày 29/03/2020; Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-tap-cua-sinh-vien-trong-thoi-gian-co-dich-covid-19
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, thực hiện công văn số 1770/UBND-GD ngày 08/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh và công văn hỏa tốc 301/ĐHH-VP lúc 17h15 ngày 08/03/2020 của ĐHH về việc học tập của sinh viên trong thời gian có dịch Covid-19, Trường thông báo: (xem chi tiết các văn bản đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-phuong-thuc-to-chuc-dao-tao-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên của trường kế hoạch tổ chức đào tạo trong học kỳ II, năm học 2019-2020, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29032020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông báo 1085/TB-ĐHNN, ngày 25/11/2019 về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận trong tháng 03 năm 2020, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-khong-to-chuc-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-07-08032020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông báo 130/TB-ĐHNN ngày 11/02/2020 về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt thi ngày 07-08/03/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Chi tiết...
thong-bao-nghi-hoc-them-1-tuan-de-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-covid19ona
Chiều hôm nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ C-19) của Trường đã họp khẩn. Chi tiết...
thong-bao-cu-vien-chuc-phu-trach-duong-day-nong
Thực hiện công văn số 1922/ĐHH-TTPC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thiết lập đường dây nóng của Đại học Huế và các đơn vị đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ cử nhân viên phụ trách đường dây nóng của đơn vị như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-chuan-bi-cho-sinh-vien-tro-lai-hoc-tap
Để chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập, Đại học Huế đã có Công văn số 239/ĐHH-VP ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập, đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-k13-k14-va-k15-nam-hoc-2019-2020
Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-hung-bien-tieng-nhat-hue-2020
1. NGÀY TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT Vòng chung kết: 8:00~11:00 Ngày 29/3/2020 (Chủ nhật) Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 12/01/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-va-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue-con-thieu-cac-hoc-phan-gdtc-dang-ky-hoc-lop-rieng-vao-t7-cn
Đại học Huế ban hành văn bản số 182/TB-ĐHH ngày 18/02/2020 về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC đăng ký học lớp riêng vào thứ 7 và Chủ nhật (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-khong-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29022020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông báo số 1085/TB-ĐHNN ngày 25/11/2019 về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-phong-chong-dich-benh-covid-19
Thực hiện Công văn 432/BGDĐT-GDTC ngày 14 tháng 2 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19, Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau đây: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-ve-viec-bo-sung-hinh-thuc-thu-ho-so-dang-ky-du-thi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-29022020
Căn cứ Thông báo số 55/TB-ĐHNN, ngày 10/01/2020 về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế- Đợt thi ngày 29/02/2020, Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-khong-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-22-23022020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông báo 54/TB-ĐHNN ngày 10/01/2020 về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam – Đợt thi ngày 15-16/02/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Chi tiết...
hoan-ke-hoach-thuc-tap-su-pham-o-cac-truong-thpt-tren-dia-ban-tinh-thua-thien-hue
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 291/SGD&ĐT-VP ngày 14/02/2020 thông báo hoãn kế hoạch thực tập sư phạm tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 912
Tổng số lượt truy cập: 6.776.436