THÔNG BÁO
thong-bao-dang-ky-hoc-lop-rieng-hoc-phan-gdtc-doi-voi-khoa-tuyen-sinh-2015-tro-ve-truoc
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường ĐH thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước hoàn thành chứng chỉ  Giáo dục thể chất kịp xét tốt nghiệp ra trường, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế tổ chức cho sinh viên đăng ký học lớp riêng vào thứ 7 và Chủ nhật cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở vào ngày 26 tháng 10 năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k15
Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K15 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-va-cap-chung-nhan-ngay-29092019
Trường thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN đầu ra và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 29/09/2019, thí sinh xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-27102019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-ky-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29092019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận vào ngày 29/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài thi, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-cua-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành Lễ khai giảng năm học mới và xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-2-he-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020-tai-thua-thien-hue
Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đại học bằng 2 tại Huế, thí sinh vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-tai-thua-thien-hue-va-quang-tri-nam-2019
Hội đồng thi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-buoc-sv-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ra quyết định buộc thôi học đối với những sinh viên  kể từ học kỳ I năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-12-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-toan-the-sinh-vien-nam-234
Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
ngay-hoi-tan-sinh-vien-2019
Thời gian, địa điểm Thời gian: từ 15h00 đến 21h30 ngày 15/09/2018 (Chủ nhật) Địa điểm: Khuôn viên Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-21092019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 21/09/2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29092019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-0552019-5d75b09671a30
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 28/07/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2016-tro-ve-sau-dang-ky-hoc-ghep-cac-mon-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 trở về sau học chậm tiến độ, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên đăng ký học ghép các môn học GDTC học kỳ I, năm học 2019-2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch ôn tập và thi  tuyển sinh đại học Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-dot-2-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat
Hiện nay Hội trường tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành đang được cải tạo để phục vụ Hội thảo quốc tế VIETTELSOL 2019 trong thời gian tới nên lịch học Đợt 2 “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ nhất (K16) của các Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Pháp, Khoa Quốc tế học, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản được thay đổi như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 525
Tổng số lượt truy cập: 5.826.063