THÔNG BÁO
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-3-593a0d071e9dc
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017. Chi tiết...
Hiên nay danh sách thí sinh đăng ký Kỳ thi năng lực tiếng Trung HSK và HSKK đợt thi ngày 15/7/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có (xem file đính kèm), đề nghị các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, cấp đăng ký dự thi. Nếu có sai sót thì điều chỉnh trước ngày 10/6/2017, sau thời gian này mọi sai sót thí sinh tự chịu trách nhiệm. Chi tiết...
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế đợt 3 năm 2017 cho sinh viên như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Hội đồng tư vấn tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Thương khóa 2013-2016, cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các NCS về công tác tổ chức bảo vệ chuyên đề 2 cho NCS khóa 2015-2018-TS lần 1, cụ thể như sau: Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác xử lý danh sách nợ và thu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 5 (thời gian thu đợt 5 từ ngày 11/05/2017 đến hết ngày 20/05/2017). Chi tiết...
Để kịp thời hoàn thành công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng CTHSSV thông báo danh sách dò điểm xét học bổng (theo file đính kèm). Sinh viên nào có sai sót hoặc thiếu số CMND thì đến điều chỉnh tại Phòng CTHSSV trong thời gian từ ngày 29/05 đến ngày 02/06/2017. Chi tiết...
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017. Chi tiết...
Trường Đại học Sư phạm Huế thông báo lịch thi kết thúc học phần Tin học của sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ trong học kỳ II năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau: Chi tiết...
Hiên nay chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 19/3/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà ngân hàng công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 15/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (chi tiết xem file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin trên 2 file đính kèm và đến đúng phòng thi đã thông báo. Nếu có nhầm lẫn thông tin hoặc thiếu tên trong danh sách (nếu có học hoặc đã được xét cho thi bổ sung) yêu cầu sinh viên liên hệ phòng KT&ĐBCLGD - Trường Đại học Ngoại ngữ từ thứ 4 ngày 17.5 đến thứ 6 ngày 19.5 để giải quyết. Chi tiết...
Sinh viên kiểm tra lịch thi qua tài khoản cá nhân ở học kỳ 3 và xem chi tiết trên file đính kèm, riêng các bạn sinh viên học Nghe 5 (nhóm 1A) kiểm tra lịch thi cải thiện ở học kỳ 2. Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà Ngân hàng Công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 08/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 158
Tổng số lượt truy cập: 6.813.227