THÔNG BÁO
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-7-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:  (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-danh-sach-du-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-he-vlvh-tai-truong-cao-dang-luong-thuc-thuc-pham-da-nang
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai hệ VLVH tại trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm-Đà Nẵng đến thí sinh dự thi, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2019-2020, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13,K14, K15, K16 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-1062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 6 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo thu học phí môn học GDTC học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-lan-2
Ngày 10/01/2020,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 52/TB-ĐHNN  về việc nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-dot-10052020
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 10/05/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-va-lien-thong-he-chinh-quy-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 K15 tại Huế, hệ chính quy như sau (vui lòng xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-khai-giang-lop-bang-dai-hoc-thu-hai-he-cq-k15-2019-2021-va-lop-su-pham-tieng-anh-lien-thong-k15-2019-2021-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh Bằng đại học thứ hai hệ CQ (khóa học 2019-2021) và lớp SP tiếng Anh liên thông K15 (khóa học 2019-2021) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kế hoạch Khai giảng các lớp, cụ thể như sau: Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-truoc-khi-bao-ve-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-bac-26-va-36-a2-va-b1-dot-1-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC đợt 1 năm 2020 cho sinh viên chính quy của Đại học Huế, kế hoạch thay đổi cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-cho-sinh-vien-di-hoc-tro-lai-va-dieu-chinh-ke-hoach-day-hoc-cho-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Căn cứ công văn 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế và công văn 437/ĐHNN-TCHC ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc chuẩn bị cho sinh viên đi học trở lại, nay trường hướng dẫn các khoa và phòng chức năng triển khai kế hoạch dạy học học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23/4/2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19 trong đó tại mục 3 nêu rõ: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-24052020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-09-10052020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 05 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-tien-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020
Sau khi thực hiện thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04 tháng 12 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020-dot-2-doi-voi-sinh-vien-chinh-quy
Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ triển khai dạy trực tuyến các lớp học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 (đợt 2) cho sinh viên của Trường có nhu cầu học. Vậy, Trường thông báo cho tất cả các sinh viên đã đăng ký và có tên trong danh sách của các lớp học phần này thực hiện việc nộp học phí như sau: Chi tiết...
huong-dan-su-dung-hoc-tren-he-thong-hucflonline-danh-cho-sinh-vien
Để thuận lợi cho quá trình học elearning trên hệ thống hucfl.online, trường gửi nội dung hướng dẫn, sinh viên vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết, chúc các em học tốt. Chi tiết...
thong-bao-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020
Sau khi thực hiện thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04 tháng 12 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-hoc-tap-qua-mang-cho-sinh-vien-trong-thoi-gian-khong-hoc-tap-trung-de-phong-dich-covid-19
Thực hiện thông báo số 275/TB-ĐHNN về việc triển khai dạy học trên hệ thống dạy học trực tuyến của trường, nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên của trường những nội dung sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.243
Tổng số lượt truy cập: 6.808.806