THÔNG BÁO
thong-bao-tham-gia-giai-chay-trieu-trai-tim-chung-nhip-chay-do-ngan-hang-bidv-to-chuc
Đại học Huế thông báo đến các bạn sinh viên giải chạy "Triệu trái tim-Chung nhịp chạy" do ngân hàng BIDV tổ chức, chi tiết xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k15-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 823/TB-ĐHNN ngày 25/09/2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-24112019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-photo-the-bao-hiem-y-te-tai-dia-phuong-cua-sinh-vien-khoa-k13-k14-k15-nam-hoc-2019-2020
Để có cơ sở thống kê chính xác những sinh viên Khóa K13, K14, K15 đã tham gia BHYT tại địa phương trong năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Thảo Trang, máy số 03) hạn cuối ngày 19/11/2019. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-lan-2-hoc-phan-gdtc-lop-rieng-hoc-ky-ii-va-hoc-ky-he-nam-hoc-2018-2019-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Khoa GDTC, Đại học Huế gửi thông báo tổ chức thi lần 2 học phần GDTC lớp riêng học kỳ II và học kỳ hè năm 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-bao-ve-luan-van-cao-hoc-khoa-2017-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2017-2019, hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-trong-danh-muc-huong-dan-mot-so-noi-dung-vi-pham-va-khung-xu-ly-ky-luat-sinh-vien
Trường điều chỉnh một số nội dung trong "Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên", sinh viên xem chi tiết file đính kèm để thực hiện. Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-5db7f3d1d9fcc
Để chuẩn bị tốt việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2015 - 2019, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K12) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì làm hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Trường thông báo đến sinh viên được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-mo-lop-on-thi-cac-chung-chi-ngoai-ngu
Kính gửi:  Lãnh đạo các trường đại học thành viên, các khoa/ trung tâm trực thuộc Đại học Huế và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-bang-diem-va-bo-sung-thong-tin-de-cap-giay-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-gdtc-lan-2
Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2019-2020 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC), Khoa GDTC sẽ xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC (đợt 1/2019) cho những sinh viên tuyển sinh năm 2016 của các Trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế vào tháng 11/2019. Vậy kính đề nghị Quý Trường, Khoa thông báo cho sinh viên những nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29092019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 29/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện Công văn số 1474/ĐHH-CTHSSV ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 K15 tại Huế, hệ chính quy như sau (vui lòng xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-chau-van-don
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cua-ncs-chau-thi-hoang-hoa
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-sinh-vien-xuat-sac-sinh-vien-gioi-nam-hoc-2018-2019
Trường ra quyết định khen thưởng những sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018-2019, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-chinh-quy-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhh-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ Chính quy năm 2019 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.375
Tổng số lượt truy cập: 5.780.706