THÔNG BÁO
thong-bao-ve-viec-hoan-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Lịch thi Kết thúc học phần (KTHP), Học kỳ 2, năm học 2019-2020 theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 07/8/2020. Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hk3-nam-hoc-2019-2020-va-cac-lop-rieng-hoc-thu-7-chu-nhat-nam-hoc-2019-2020
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC HK3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng học thứ 7, Chủ nhật năm học 2019-2020 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-mot-so-thay-doi-lien-quan-den-lich-thi-va-cong-tac-to-chuc-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Trong tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo một số thay đổi liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi KTHP Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sv-chinh-quy-no-hoc-phi-ky-2-19-20-dot-4
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-chuan-bi-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-danh-cho-khoi-hoc-vien-chuyen-nganh-ngu-van
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần thực tập cuối khóa bắt đầu từ  20/8/2020 đến tháng 30/10/2020. Để thực hiện kế hoạch trên, Trường đề nghị học viên đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp và trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử học viên đi thực tập. Chi tiết...
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cụ thể như sau: Chi tiết...
dang-ky-de-tro-thanh-lien-lac-vien-ngon-ngu-tai-festival-hue-2020
Thông tin về công tác tuyển chọn liên lạc viên phục vụ Festival Huế 2020, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-2382020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
dai-hoc-hue-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) đợt 1 vào đại học hệ chính quy của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-theo-mo-hinh-clb-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường và khoa trực thuộc Dại học Huế đăng ký các lớp học theo mô hình CLB trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất, Đại học Huế thông báo cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm): Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cap-chung-nhan-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020. Chi tiết...
thtap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-tieng-phap-bac-36-sau-dai-hoc-tieng-phap-bac-46-sau-dai-hoc-dot-thi-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-d
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp bậc 3/6 (Sau đại học); Tiếng Pháp bậc 4/6 (Sau đại học) đợt thi ngày 19/07/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-dgnlnn-dot-thi-21062020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (thi trên giấy). Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-1062020-theo-thong-tu-232017tt-bgddt
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), các đợt thi cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-thong-tin-danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường đã tiến hành xét cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách dự kiến đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-thu-no-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-dot-4
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
bao-cao-tinh-hinh-va-cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-sinh-vien-noi-ngoai-tru
Thực hiện Công văn số 994/ĐHH-ĐTCTSV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai và chỉ đạo trợ lý CTSV, CVHT nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 11.541
Tổng số lượt truy cập: 6.980.626