THÔNG BÁO
thong-bao-quyet-dinh-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, ngày thi 22/01/2022 (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-xet-tuyen-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Trường thông báo đến các ứng viên quyết định công nhận kết quả xét tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, ứng viên vui lòng xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-3-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-thi-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-dot-2-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng gửi đến các thí sinh dự tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy đợt 2 năm 2021 về lịch thi và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (danh sách đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2021-2022-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k18
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo Danh sách trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2021-2022) cho sinh viên chính quy – Khóa K18 (file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai Nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Đại học Huế vào ngày 18 tháng 01 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Sau khi thực hiện thông báo số 790/TB-ĐHNN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ I, năm học 2021-2022, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-dieu-kien-du-tuyen-o-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 vào ngày 31 tháng 11 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2021 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021. (vui lòng xem toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
ke-hoach-to-chuc-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-dai-hoc-hue-nam-hoc-2021-2022
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Huế năm học 2021-2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-rieng-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-chua-hoc-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần chưa học trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất, Đại học Huế tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-cac-truong-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên của trường, khoa trực thuộc Đại học Huế các thông tin tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-61c187a5c5d5e
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-61af46ce8886b
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-i-dot-1-nam-hoc-2021-2022
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Nhà trường sẽ tổ chức thi KTHP theo 2 hình thức: Chi tiết...
thong-bao-lich-danh-gia-kthp-bo-sung-ghep-vao-ho-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Những sinh viên đã nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ và được Nhà trường xét duyệt cho thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2021-2022 xem thông tin dự thi trên lịch đính kèm. Chi tiết...
quyet-dinh-khen-thuong-bo-sung-sinh-vien-he-chinh-quy-dat-danh-hieu-sinh-vien-gioi-va-khen-thuong-sinh-vien-he-chinh-quy-dat-danh-hieu-sinh-vien-xuat-sac-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo danh sách sinh viên được khen thưởng hệ chính quy đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” và khen thưởng sinh viên, hệ chính quy đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-danh-gia-kthp-hoc-ky-3-nam-hoc-2021-2022
Trường thông báo lịch đánh giá KTHP Học kỳ 3, năm học 2021-2022, sinh viên theo dõi lịch đánh giá trên file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-iii-dot-1-nam-hoc-2021-2022
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi KTHP học kỳ III (đợt 1) năm học 2021-2022 theo 2 hình thức: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 21.474
Tổng số lượt truy cập: 9.825.601