THÔNG BÁO
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-ngay-05012020-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy, ngành ngôn ngữ Anh đợt ngày 05/01/2020 đào tạo tại trường cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lien-thong-tai-truong-cao-dang-su-pham-gia-lai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông, hệ VLVH ngành sư phạm tiếng Anh liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-dau-ra-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 12/01/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-ve-ppgd-tieng-anh-nam-2020
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2020 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020-dot-3
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 3 (file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-ngay-15-16022020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 02 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29022020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ thông báo 1085/TB-ĐHNN, ngày 25/11/2019 về điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-lien-thong-he-chinh-quy-tai-truong-ngay-08122019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thống báo quyết định trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt ngày 08/12/2019 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac
Trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K13, K14, K15, K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5e16d056c60e6
Thực hiện Công văn số 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 12/01/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-va-cap-chung-nhan-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN đầu ra và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 12/01/2020, thí sinh xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các khóa trong 3 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-do-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019-2020, từ 27 tháng 8 đến 06 tháng 10 năm 2019 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K13 đến K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-dot-2-va-sinh-vien-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên  về kế hoạch làm Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-thi-sinh-du-thi-bang-hai-ngay-05012020
Hội đồng thi, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi bằng 2 ngày 05/01/2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k16
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2019-2023 (khóa K16), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020-dot-2
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 2 (file đính kèm) tại thời điểm 16h30 ngày 30/12/2019. Chi tiết...
thong-bao-thi-hsk-hskk-dot-thang-3-2020
Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-nam-mot-k16-duoc-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K16 danh sách được trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2019-2020), sinh viên xem file chi tiết đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 7.716
Tổng số lượt truy cập: 5.991.966