THÔNG BÁO
thong-bao-cho-sinh-vien-hoc-vien-nghi-hoc-de-phong-chong-bao-lut
Thực hiện chỉ đạo theo Công văn hoả tốc số 1381/ĐHH-VP ngày 26/9/2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru), Nhà trường quyết định cho toàn thể sinh viên, học viên được nghỉ học ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2022. Chi tiết...
thong-tin-dao-tao-theo-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-k19-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông tin về đào tạo theo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-i-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo Lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt I-sau học kỳ 2 năm học 2021-2022, sinh viên theo dõi thông tin về lịch thi và danh sách sinh viên dự thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ten-tieng-anh-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 2232/NQ-HĐT-ĐHNN ngày 29/11/2021 đã qui định tên tiếng Anh của Trường là thành University of Foreign Languages and International Studies, Hue University, thay thế tên tiếng Anh cũ là Hue University of Foreign Languages, Hue University. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-he-dai-hoc-chinh-quy-khoa-19-nhap-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức tiếp đón sinh viên năm thứ nhất, hệ đại học chính quy (Khóa 19) nhập học như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, chương trình đại học thứ 2 (song ngành) năm 2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-vao-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp TNPT năm 2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Sau khi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tiếp nhận đơn xin hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên. Chi tiết...
thong-tin-de-an-tuyen-sinh-he-giao-duc-thuong-xuyen-nam-hoc-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông tin về đề án tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022 của trường cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-2-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh
Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ hai trở lên (hoặc tổng số tín chỉ tích lũy từ 35 tín chỉ trở lên) đang học tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc của Đại học Huế về một số thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển học chương trình thứ 2 với các điểm mới như sau: Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-thi-hsk-hskk-dot-16102022-da-nop-le-phi
Trường gửi danh sách thí sinh đăng ký thi HSK, HSKK đợt 16/10/2022 đã nộp lệ phí qua tài khoản ngân hàng tính đến ngày 30/08/2022, thí sinh kiểm tra trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-thi-hsk-hskk-ngay-16-10-2022-tai-hue
Thí sinh vui lòng kiểm tra kỹ lại danh sách, nếu có đăng ký nhưng không có hoặc không đăng ký nhưng có tên xin vui lòng báo lại cho điểm thi qua địa chỉ email: hskhue@hueuni.edu.vn trước 11h00 ngày 31/8/2022. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-dh-hue-tai-quang-tri-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-kinh-phi-mon-gdqpan
Căn cứ kế hoạch học tập môn GDQPAN năm học 2022-2023 giữa Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế với các Trường, Khoa, Phân hiệu thuộc đại học Huế và các cơ sở giáo dục liên kết đào tạo. Nay thông báo cho sinh viên về việc nộp kinh phí môn học GDQPAN năm học 2022-2023 qua tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-viii-6302ef9a798bf
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 11 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dot-thi-ngay-04122022
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Nhật JLPT tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2022, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk2-va-hk3-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 2 và học kỳ 3 năm học 2021-2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-10-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2022
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022 và chào mừng kỷ niệm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế (KH,CN&HTQT) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-tiep-tuc-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-1-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 214/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 24.112
Tổng số lượt truy cập: 10.975.861