THÔNG BÁO
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ II năm học 2020 – 2021, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-vii
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII năm 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2021. Chi tiết...
thong-bao-xet-ket-qua-ren-luyen-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Để triển khai về việc xét kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021, nhà trường đề nghị Ban cán sự các lớp truyền thống tải các thông báo và biểu mẫu liên quan, đọc kỹ các hướng dẫn, quy chế mới ban hành để tiến hành họp xét và nộp theo đúng thời gian quy định. Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét kỷ luật sinh viên họp ngày 31 tháng 03 năm 2021, trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021 cụ thể như sau: (xem toàn văn các quyết định trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-3-thang-52021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021 vào tháng 5/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-hoc-ky-2-va-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-va-cac-hoc-ky-con-no
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2021
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau (xem chi tiết toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quy-doi-diem-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-te-thanh-cac-bac-tuong-duong-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Quyết định ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Toàn văn Quyết định vui lòng xem tại file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHNN ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020; Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung sau: (Vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-ngay-thi-04072021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 07/2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-ky-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Sinh viên theo dõi Lịch thi và Danh sách sinh viên được xét tham gia Kỳ thi phụ trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-xet-tuyen-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các ứng viên lịch xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-52021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-giay-to-con-thieu-trong-ho-so-nhap-hoc-khoa-k17
Thực hiện Quy chế của Giám đốc Đại học Huế về chương trình đào tạo đại học, Nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của sinh viên khóa tuyển sinh 2020-2024 (khóa K17) và nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-dieu-kien-du-tuyen-o-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 vào ngày 22 tháng 02 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 (Danh sách kèm theo) và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-ke-hoach-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của trường một số thông tin quan trọng như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-chinh-thuc-cho-sinh-vien-khoa-16-nam-2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - Đại học Huế năm học 2020-2021; theo kế hoạch, sinh viên khóa 16 của Trường sẽ tham gia học tập tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế từ ngày 01/3/2021 đến ngày 28/3/2021. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường thông báo kế hoạch học GDQPAN chính thức cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Thông tin về Danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ và thời gian dự kiến tổ chức thi có trong các file đính kèm. Lưu ý: Đối với các bạn sinh viên được xét tham gia thi phụ sau kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2020-2021. Đề nghị các bạn thường xuyên theo dõi thông báo tại Website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế để cập nhật lịch thi cụ thể. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 16.507
Tổng số lượt truy cập: 8.249.231