THÔNG BÁO
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngày thi 03/01/2021 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-16-nam-2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2020-2021, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-van-dung-ngoai-ngu-tieng-nhat-topj-ngay-thi-21022021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật TOPJ trong tháng 02 năm 2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-xet-tot-nghiep-dai-hoc-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo quyết định ban hành quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vui lòng xem cụ thể ở file đính kèm.  Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-cac-khoa-no-hoc-phi-hki-2020-2021-sau-dot-2
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-lien-thong-k16-tai-gia-lai
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp hệ liên thông đào tạo tại Gia Lai, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2020-2021-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k17
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo về việc trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2020-2021) cho sinh viên khóa K17 với nội dung như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:   Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tai-truong-cdsp-gia-lai-va-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến thí sinh các quyết định trúng tuyển đại học loại hình liên thông tại trường CĐSP Gia Lai và bằng đại học thứ hai tại trường Đại học Ngoại ngữ, cụ thể như sau (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-32021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021-5fe992fca1b78
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-2-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tuyển sinh bằng đại học thứ 2 năm 2020 (đợt 2) cụ thể như sau:  Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-cap-do-b1-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-dot-1-thang-1-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 1 năm 2021 vào tháng 01/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-xet-hoc-bong-hk1-nam-hoc-2020-2021
Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế (file đính kèm); Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2020-2021-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k17
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo Danh sách trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2020-2021) cho sinh viên chính quy – Khóa K17 (file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-5fdc50f10f237
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên giấy), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-cua-to-chuc-phucs-fond-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Phuc’s Fond trao các suất học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi của các trường thành viên, khoa trực thuộc, thông tin cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-5fd819e061d87
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-hoc-lai-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-i-2020-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo Lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện, học lại, ghép với khóa sau - học kỳ I, 2020-2021. Thí sinh xem thông tin tại file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-1-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo lịch thi KTHP học kỳ 1, lịch thi và danh sách sinh viên được xét thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2020-2021, sinh viên vui lòng xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 15.086
Tổng số lượt truy cập: 7.850.938