Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
25-10-2021
14:00

14:00 - 15:30 h: Đại học Huế làm việc với các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc:

1. Thông báo một số nội dung và vướng mắc của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị (Ban TCCB; KHTC & CSVC; ĐT & CTSV và KHCN & QHQT chuẩn bị 1 đơn vị 3-5 phút, đề xuất hướng giải quyết)

2. Ban KHTC & CSVC thông báo vốn từ IDA/WB cho ĐHH 1000 tỷ, nhu cầu các đơn vị, phân phối và định hướng đầu tư cho các đơn vị, các đơn vị báo cáo vướng mắc về GPMB và quy hoạch xây dựng, và triển khai mặt bằng (Trường Bia và Hương Thọ): Sư Phạm; Luật; Kinh Tế; Nông Lâm; Y Dược; Du Lịch; Viện CNSH + KN & ĐMST)

Trực tuyến: 

15:30 - 17:00 h; Họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19

Họp trực tuyến: https://zoom.us/j/8923181584

14:00 - 15:30h:

- Hiệu trưởng.

15:30 - 17:00h:

- Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 97/QĐ-ĐHH ngày 29/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban CĐ phòng chống COVID-19
Thứ tư,
27-10-2021
08:00

Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp công dân

- Tổ trưởng Tổ Thanh tra, pháp chế - Thi đua khen thưởng.

- Chuyên viên phụ trách.

Hội trường 2, tầng 3, nhà Hiệu Bộ.

Tổ trưởng Tổ TTr, PC-TĐKT
Thứ năm,
28-10-2021
09:00

Hội nghị VC, NLĐ Khoa tiếng Trung

- Đại diện ĐU, BGH (Đ/c Nguyễn Hồ Hoàng Thủy);

- Đại diện BTV CĐCS (Đ/c Huỳnh Thị Long Hà);

- Đại diện lãnh đạo P. Đào tạo, P. CTSV, P. KHTC&CSVC, P. KT&BĐCLGD.

- Toàn thể CBVC, LĐ Khoa tiếng Trung.

Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Trưởng Khoa Tiếng Trung
14:00

Hội nghị VC, NLĐ Phòng Tổ chức - Hành chính

- Đại diện ĐU, BGH (Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung);

- Đại diện BTV CĐCS (Đ/c Phan Thanh Tiến);

- Toàn thể CBVC, LĐ Phòng TCHC.

Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Trưởng Phòng TCHC
Thứ sáu,
29-10-2021
14:30

Hội nghị VC, NLĐ Phòng Đào tạo

- Đại diện ĐU, BGH (Đ/c Nguyễn Hồ Hoàng Thủy);

- Đại diện BTV CĐCS (Đ/c Dương Minh Hùng);

- Toàn thể CBVC, LĐ Phòng Đào tạo.

Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Trưởng Phòng Đào tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 38
Tổng số lượt xem trang này: 28.520
Tổng số lượt truy cập: 9.096.311