thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-chinh-quy-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhh-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ Chính quy năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-khai-giang-lop-bang-hai-he-chinh-quy-khoa-2019-2021-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dot-1-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh Bằng hai hệ Chính quy, ngày 21/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chương trình tổ chức Lễ Khai giảng lớp AnhB2K15CQ, khóa học 2019-2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-dot-2-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy đợt 2 năm 2019 thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-2-he-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020-tai-thua-thien-hue
Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đại học bằng 2 tại Huế, thí sinh vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-tai-thua-thien-hue-va-quang-tri-nam-2019
Hội đồng thi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch ôn tập và thi  tuyển sinh đại học Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-vua-lam-vua-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thi-sinh-trung-tuyen-nhap-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hướng dẫn thi sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm 2019, cụ thể như sau: Chi tiết...
cong-khai-cac-quyet-dinh-tuyen-sinh-lien-thong
Trường Đại học Ngoại ngữ công khai các quyết định tuyển sinh liên thông, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-dot-1-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy đợt 1 năm 2019 thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-phong-thi-so-bao-danh-ky-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-tai-hue-dot-bo-sung
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai, hệ chính quy tại Trường về kế hoạch tổ chức thi, phòng thi, số báo danh (chi tiết xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-2-he-2-chinh-quy-nganh-ngon-ngu-anh-dot-bo-sung-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-gdtx-tai-da-nang
Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ GDTX, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Bằng đại học thứ hai  hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-chuan-va-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018-dot-1
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 (đợt 1) như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-ch-lan-2-nam-2018
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 43
Tổng số lượt xem trang này: 40.210
Tổng số lượt truy cập: 5.687.080