hoi-thao-ve-xay-dung-cac-khoa-hoc-truc-tuyen
HUFL- Ngày 21/05/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội thảo về xây dựng các khóa học trực tuyến với hơn 100 người tham dự bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết...
tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2021
HUFL-Vào ngày 17/4/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Tập huấn thường niên về Phương pháp Nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2021. Đây là diễn đàn nhằm hỗ trợ và cung cấp các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học cũng như hướng dẫn cách thức thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở. Chi tiết...
hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-vi-nam-2020
HUFL- Ngày 27-28/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI.  Chi tiết...
sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dat-thanh-tich-cao-trong-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-dai-hoc-hue-nam-2020
Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” là giải thưởng lớn được tổ chức thường niên dành cho sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tại các trường đại học cũng như khuyến khích sinh viên nâng cao năng lực và phát huy tiềm năng nghiên cứu của mình. Chi tiết...
hoi-nghi-tong-ket-day-va-hoc-e-learning
Nhằm tạo diễn đàn chia sẻ và tổng kết kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đồng thời kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Trường (13/7/2004-13/7/2020), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết dạy và học E-learning vào ngày 11/7/2020. Chi tiết...
khai-mac-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-iv
Với mục tiêu tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp và ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong  giảng dạy ngôn ngữ và kết nối các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, giữa các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và các Trường Đại học ngoài nước. Chi tiết...
hoi-thao-khoa-hoc-nghien-cuu-giang-day-viet-nam-hoc-va-tieng-viet-nam-2018
Việt Nam học (Vietnamese Studies) đã trở thành lĩnh vực học thuật phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nhiều nước trên thế giới, Việt Nam học đã được tổ chức thành những đơn vị đào tạo, nghiên cứu riêng. Việc nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang là một nhu cầu quan trọng và cần thiết, vì thế cần có sự phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt và ngành Việt Nam học phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu. Chi tiết...
hoi-thao-tap-huan-giam-khao-quoc-te-ecl
Nhằm hỗ trợ phát triển nghiệp vụ khảo thí cho giảng viên, giáo viên dạy ngoại ngữ, Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 12/7/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IBA và Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Châu Âu ECL đã tổ chức thành công Hội thảo tập huấn Giám khảo quốc tế ECL cho các giảng viên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Đức của Trường và các cơ sở đào tạo khác trong cả nước. Chi tiết...
hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2018
Vào ngày 08/06/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018 tạiHội trường 1, tầng 3, Nhà hiệu bộ. Hội nghị là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như trao đổi kinh nghiệm và thông tin về hoạt động Khoa học trong Trường. Chi tiết...
tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2018
Nhằm thúc đẩy hoạt động Khoa học công nghệ trong Nhà trường đồng thời giúp cán bộ trẻ, sinh viên và học viên cao học bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, đặc biệt với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức thành công Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 vào ngày 21/4/2018. Chi tiết...
buoi-noi-chuyen-chuyen-de-ve-giang-day-tieng-anh
Vào sáng ngày 2/4/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công buổi seminar chuyên đề về Giảng dạy tiếng Anh do PGS Michael Harrington đến từ Trường Đại học Queensland chủ trì. Tham gia buổi nói chuyện là hơn 50 giáo viên giảng dạy tiếng Anh từ các Khoa và học viên cao học ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh của Trường. Chi tiết...
tap-huan-ve-phuong-phap-giang-day-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong những năm qua, trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Hiệp hội giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (JALT – THT ) đã tổ chức thành công khóa tập huấn thường niên về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Chi tiết...
lop-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh-cua-chuyen-gia-tu-dai-hoc-monash-uc
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” do TS. Bảo Đạt, giảng viên đến từ Trường Đại học Monash của Úc chủ trì. Chi tiết...
hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2017
Vào sáng 21/10/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề Triển khai Nghiên cứu Khoa học năm 2017. Hội thảo bao gồm 8 báo cáo của sinh viên và một báo cáo Hướng dẫn làm Báo cáo tổng kết đề tài từ Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế. Chi tiết...
Căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành quy trình quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Căn cứ theo Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017 đã ký giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các chủ nhiệm đề tài; Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 như sau: Thời gian: 7h30, ngày 1/4/2017 (Thứ 7) Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-khcnhtqt-giua-ba-don-vi-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Ngày 28/12/2016, Hiệu trưởng ba trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN); trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) và trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế (ĐHNN-ĐHH) đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác KHCN&HTQT giữa ba đơn vị tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
khai-mac-hoi-thao-quoc-gia-ve-ngon-ngu
Sáng ngày 29/12, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế diễn ra phiên khai mạc hội thảo Quốc gia “ Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và giảng dạy Ngôn ngữ lần 2” doTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huếphối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên,  sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 như sau: Chi tiết...
Vào ngày 2/4/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức thành công Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2016. Đây là hoạt động khoa học có thiết thực nhằm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về Nghiên cứu khoa học cho học viên –sinh viên và các cán bộ trẻ trong trường. Báo cáo viên tại buổi tập huấn là các cán bộ - giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Phòng KH,CN&HTQT, khoa tiếng Anh, khoa Quốc tế học, khoa tiếng Pháp. Nội dung Tập huấn bao gồm: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 11.214
Tổng số lượt truy cập: 9.096.184