thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-danh-sach-du-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-he-vlvh-tai-truong-cao-dang-luong-thuc-thuc-pham-da-nang
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai hệ VLVH tại trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm-Đà Nẵng đến thí sinh dự thi, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-ngay-05012020-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy, ngành ngôn ngữ Anh đợt ngày 05/01/2020 đào tạo tại trường cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lien-thong-tai-truong-cao-dang-su-pham-gia-lai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông, hệ VLVH ngành sư phạm tiếng Anh liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-lien-thong-he-chinh-quy-tai-truong-ngay-08122019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thống báo quyết định trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt ngày 08/12/2019 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-thi-sinh-du-thi-bang-hai-ngay-05012020
Hội đồng thi, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi bằng 2 ngày 05/01/2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-thi-va-lich-thi-tuyen-sinh-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-vlvh-tai-truong-cdsp-dak-lak-ngay-22122019
Hội đồng thi, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thi và lịch thi tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ VLVH tại Trường CĐSP Đăk Lăk, cụ thể xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
ke-hoach-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-tai-truong-cdsp-dak-lak-va-truong-dhnn-dai-hoc-hue-dot-2-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi kế hoạch ôn và thi tuyển sinh tại ại trường CĐSP Đăk Lăk và trường ĐHNN, Đại học Huế đợt 2 đến học viên, học viên quan tâm vui lòng xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-du-thi-lien-thong-tu-cd-len-dh-nganh-su-pham-tieng-anh-he-cq-ngay-08122019
Hội đồng thi Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến thí sinh lịch thi và danh sách thi liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành sư phạm tiếng Anh, hệ chính quy đào tạo tại trường ngày 01/12/2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-chinh-quy-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhh-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ Chính quy năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-khai-giang-lop-bang-hai-he-chinh-quy-khoa-2019-2021-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dot-1-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh Bằng hai hệ Chính quy, ngày 21/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chương trình tổ chức Lễ Khai giảng lớp AnhB2K15CQ, khóa học 2019-2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-dot-2-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy đợt 2 năm 2019 thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-2-he-chinh-quy-nam-hoc-2019-2020-tai-thua-thien-hue
Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đại học bằng 2 tại Huế, thí sinh vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-tai-thua-thien-hue-va-quang-tri-nam-2019
Hội đồng thi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch ôn tập và thi  tuyển sinh đại học Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-vua-lam-vua-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2019 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 21.957
Tổng số lượt truy cập: 7.450.489