thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-du-kien
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2021
Căn cứ Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 số 95/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 22/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngày thi 03/01/2021 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tai-truong-cdsp-gia-lai-va-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến thí sinh các quyết định trúng tuyển đại học loại hình liên thông tại trường CĐSP Gia Lai và bằng đại học thứ hai tại trường Đại học Ngoại ngữ, cụ thể như sau (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-2-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tuyển sinh bằng đại học thứ 2 năm 2020 (đợt 2) cụ thể như sau:  Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-5fd819e061d87
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-sinh-vien-trung-tuyen-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường thông báo về việc công nhận sinh viên trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình đại học hệ chính quy tại trường năm 2020, cụ thể như sau (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-2-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học loại hình bằng đại học thứ 2 tại trường năm 2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-vua-lam-vua-hoc-tai-ba-ria-vung-tau
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ vừa làm vừa học tại Bà Rịa Vũng Tàu, xem chi tiết file đính kèm: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2020 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-danh-sach-du-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-he-vlvh-tai-truong-cao-dang-luong-thuc-thuc-pham-da-nang
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai hệ VLVH tại trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm-Đà Nẵng đến thí sinh dự thi, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-ngay-05012020-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy, ngành ngôn ngữ Anh đợt ngày 05/01/2020 đào tạo tại trường cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lien-thong-tai-truong-cao-dang-su-pham-gia-lai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông, hệ VLVH ngành sư phạm tiếng Anh liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-lien-thong-he-chinh-quy-tai-truong-ngay-08122019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thống báo quyết định trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt ngày 08/12/2019 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-thi-sinh-du-thi-bang-hai-ngay-05012020
Hội đồng thi, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi bằng 2 ngày 05/01/2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-thi-va-lich-thi-tuyen-sinh-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-vlvh-tai-truong-cdsp-dak-lak-ngay-22122019
Hội đồng thi, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thi và lịch thi tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ VLVH tại Trường CĐSP Đăk Lăk, cụ thể xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
ke-hoach-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-tai-truong-cdsp-dak-lak-va-truong-dhnn-dai-hoc-hue-dot-2-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi kế hoạch ôn và thi tuyển sinh tại ại trường CĐSP Đăk Lăk và trường ĐHNN, Đại học Huế đợt 2 đến học viên, học viên quan tâm vui lòng xem file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 28.005
Tổng số lượt truy cập: 8.249.518