thong-bao-tiep-tuc-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2021
Căn cứ Thông báo số 573/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 08 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tiep-tuc-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2021
Căn cứ Thông báo số 596/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 08 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
huong-dan-cac-buoc-khai-ho-so-nhap-hoc-truc-tuyen
Thí sinh truy cập vào đường link https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/sinhvien (hệ thống sẽ mở lúc 08h00 ngày 20/9/2021 đến 17h00 ngày 23/9/2021) và đăng nhập vào phần mềm khai hồ sơ nhập học online thực thiện các bước ở phần HỖ TRỢ NHẬP HỌC để chuẩn bị các thủ tục: Chi tiết...
ke-hoach-don-tiep-sih-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-ngiep-thpt-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức tiếp đón nhập học đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 18 trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2021
Căn cứ Thông báo số 596/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 08 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2021
Căn cứ Thông báo số 573/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 08 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-sinh-vien-trung-tuyen-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ công nhận 14 sinh viên trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình đại học, hệ chính quy tại Trường kể từ học kỳ I năm học 2021 – 2022 (vui lòng xem toàn văn thông báo trong  file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-he-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-03072021
Trường Đại học Ngoại ngữ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 gồm 73 thí sinh (có danh sách đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-1-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 năm 2021 tại trường cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2021
Căn cứ Thông báo số 232/TB-ĐHNN ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học  tại trường năm 2021, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-de-an-tuyen-sinh-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-2-va-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh loại hình bằng đại học thứ 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2021 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-du-kien
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2021
Căn cứ Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 số 95/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 22/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngày thi 03/01/2021 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tai-truong-cdsp-gia-lai-va-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến thí sinh các quyết định trúng tuyển đại học loại hình liên thông tại trường CĐSP Gia Lai và bằng đại học thứ hai tại trường Đại học Ngoại ngữ, cụ thể như sau (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-2-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tuyển sinh bằng đại học thứ 2 năm 2020 (đợt 2) cụ thể như sau:  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 35.502
Tổng số lượt truy cập: 9.096.407