thong-bao-tham-gia-chien-dich
Cơ quan viện trợ Ireland và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững đã phát động chiến dịch "Youth Against Covid-19", Đại học Huế thông báo đén các đơn vị thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-16-lan-2
Trường đã ban hành Công văn số 1256/ĐHNN-CTHSSV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa 16 (2019-2023). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2019-2020, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13,K14, K15, K16 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-lan-2
Ngày 10/01/2020,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 52/TB-ĐHNN  về việc nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-hoan-phong-van-di-thuc-tap-cua-bana-hill
Theo kế hoạch, ngày 11/02/2020, Bà Nà Hill có tổ chức buổi phỏng vấn tiếp nhận sinh viên các Trường ở Huế cho quý 2 và quý 3 năm 2020 để thực tập. Tuy nhiên, do  tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp nên tạm hoãn lịch phỏng vấn, khi nào có lịch mới sẽ thông báo cụ thể sau. Xin chân thành cám ơn. Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020-dot-3
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 3 (file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac
Trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K13, K14, K15, K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5e16d056c60e6
Thực hiện Công văn số 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các khóa trong 3 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-do-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019-2020, từ 27 tháng 8 đến 06 tháng 10 năm 2019 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K13 đến K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-dot-2-va-sinh-vien-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên  về kế hoạch làm Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k16
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2019-2023 (khóa K16), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020-dot-2
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 2 (file đính kèm) tại thời điểm 16h30 ngày 30/12/2019. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-nam-mot-k16-duoc-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K16 danh sách được trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2019-2020), sinh viên xem file chi tiết đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến các sinh viên hệ chính quy được trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-i-2019-2020-dot-1
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 1 (file đính kèm) tại thời điểm 15h00 ngày 23/12/2019. Chi tiết...
ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-15-nam-2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2019-2020, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 14, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ky-luat-sinh-vien-vi-pham-quy-che-thi-trong-hoc-ky-3-lan-1-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên bị kỷ luật vi phạm quy chế thi, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
huong-dan-quy-trinh-thanh-toan-hoc-phi-truc-tuyen
Quy trình thanh toán học phí trực tuyến bao gồm các bước như sau: Chi tiết...
thanh toan hoc phi truc tuyen
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã liên kết với Ngân hàng Công thương (VietinBank) triển khai công tác đăng kí thanh toán học phí và thu học phí trực tuyến đối với toàn thể sinh viên năm thứ 3 (K14), năm thứ 4 (K13)  tại Trường Đại học Ngoại ngữ với thời gian và địa điểm cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 19.384
Tổng số lượt truy cập: 6.543.882