thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế phối hợp với Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa  Việt Nam, trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế và Hội khuyến học Huế tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường tộ cho sinh vien đang theo học tại các trường thành viên Đại học Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-do-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021
Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế, từ ngày 03/10/2020 đến 26/12/2020 Nhà trường đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho tất cả sinh viên các khoá từ K14 đến K17. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hoc-ki-i-nam-hoc-2020-2021-sau-dot-3
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-16-nam-2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2020-2021, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-cac-khoa-no-hoc-phi-hki-2020-2021-sau-dot-2
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2020-2021-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k17
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo về việc trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2020-2021) cho sinh viên khóa K17 với nội dung như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021-5fe992fca1b78
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-xet-hoc-bong-hk1-nam-hoc-2020-2021
Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế (file đính kèm); Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-cua-to-chuc-phucs-fond-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Phuc’s Fond trao các suất học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi của các trường thành viên, khoa trực thuộc, thông tin cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat
Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế; Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ I năm học 2020 – 2021, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-cap-nhat-thong-tin-noi-ngoai-tru-sinh-vien
Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú; đồng thời làm cơ sở dữ liệu để Trường hợp tác với các cơ quan công an địa phương nơi sinh viên cư trú. Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý CTSV nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống triển khai các nội dung sau đến toàn thể sinh viên của lớp: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-khen-thuong-thu-khoa-truong-thu-khoa-nganh-dao-tao-va-khen-thuong-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo các quyết định khen thưởng thủ khoa trường, thủ khoa ngành đào tạo và khen thương sinh viên năm học 2019-2020, sinh viên xem cụ thể các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-kham-suc-khoe-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-dot-2
Thực hiện việc khám sức khoẻ cho sinh viên năm thứ nhất nhằm hoàn thành hồ sơ nhập học cho sinh viên, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ Nhất K17 (khoá học 2020–2024) trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và những sinh viên trúng tuyển theo các phương thức khác (chưa thực hiện việc này) những nội dung dưới đây: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-vua-lam-vua-hoc-tai-dak-lak
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ vừa làm vừa học tại Đắk Lắk, xem chi tiết file đính kèm: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thay-doi-ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-nam-2-3-4
Trường thông báo đến sinh viên năm 2, 3, 4 kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-2-3-4
Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế; Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k16
Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên khóa 2019 – 2023 (khóa K16), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K16 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-qua-cac-dot
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc thu học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí.  (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-kham-suc-khoe-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-k17
Thực hiện khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất nhằm hoàn thiện hồ sơ nhập học, Phòng CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên K17 (khóa 2020-2024) các thông tin cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 24.685
Tổng số lượt truy cập: 7.888.689