thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2021-cua-truong-dhnn
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số 1207/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 03/08/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tam-ngung-cap-phat-chung-chi-chung-nhan-giay-xac-nhan
Căn cứ công văn 3586/BCĐ-CHQs của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là đơn vị được sử dụng làm cơ sở đón công dân thực hiện cách ly y tế. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-mon-hoc-gdqpan-nam-hoc-2020-2021
Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian thi HKIII năm học 2020-2021 cụ thể như sau, vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-hong-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-kthp-giao-duc-the-chat-danh-cho-cac-lop-rieng-hkii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi KTHP Giáo dục thể chất dành cho các lớp riêng HKII năm học 2020, xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-tai-nghe-an-va-da-nang
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Nghệ An và Đà Nẵng, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-chua-hoc-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường, khoa thanh viên của Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu hoặc bổ sung các học phần chưa học trong chương trình môn học GDTC, ĐHH tổ chức học kỳ 3 năm học 2020-2021, cụ thể như như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm). Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-ncs-nguyen-thi-hong-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-hoan-thi-het-cap-do-dau-ra-cap-do-b1-ngay-2062021-va-dot-thi-het-cap-do-a1-a2-du-kien-tu-ngay-2462021
Do tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng ngày hôm nay có diễn biến phức tạp; Từ ngày 15/6/2021 (thời điểm bỏ cách ly 21 ngày người từ Đà Nẵng ra) đến nay đã có người từ Đà Nẵng ra Huế; Để đảm bảo an toàn cho tất cả giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế quyết định tạm hoãn thi hết cấp độ B1 đầu ra NNKC đã lên lịch vào ngày 20/6/2021 cũng như lịch thi hết cấp độ A1, A2 NNKC dự kiến tổ chức từ ngày 24/6/2021. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-nnkc-dot-3-thang-6-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021, chia thành 2 đợt thi dành cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hkiii-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2020-2021
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh- Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức HKIII chương trình GDQPAN cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-60b9eac64e8e6
Thông báo cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt thi 21/03/2021 (các tiếng Pháp, Trung, Nhật, Hàn) và 25/04/2021 (các tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Nga) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-cac-dot-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-thi-tren-may-tinh
Thông báo cấp phát chứng chỉ các đợt thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-21032021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-thoi-gian-cap-phat-chung-chi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-nop-hoc-phi-nnkc-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021-va-cac-hoc-ky-con-no-doi-voi-sinh-vien-cac-truong
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên Trường sẽ không tổ chức thu học phí NNKC trực tiếp tại Trường theo như kế hoạch đã thông báo trước đó vào ngày 01/04/2021 mà sinh viên sẽ thực hiện nộp học phí NNKC theo 1 trong 2 hình thức sau:  Chi tiết...
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
Thực hiện Công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 6/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế yêu cầu: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-3-thang-52021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021 vào tháng 5/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-hoc-ky-2-va-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-va-cac-hoc-ky-con-no
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 30.217
Tổng số lượt truy cập: 8.682.689