thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2021-cua-truong-dhnn
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số  1606/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 15/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học (kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 564/KH-ĐHNN ký ngày 05/08/2021), gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k17-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K17 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-mien-hoac-tam-hoan-cac-hoc-phan-trong-chuong-trinh-mon-hoc-gdtc-doi-voi-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Đại học Huế thông báo cụ thể việc miễn hoặc tạm hoãn các học phần trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên các trường đại học thành viên, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-ve-dao-tao-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-k18
Trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm 1 (K18) các thông tin quan trọng về đào tạo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-tap-cua-sinh-vien-nam-1-k18-trung-tuyen-dot-chinh-thuc-bang-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và nhập học của sinh viên năm 1 (K18), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Chi tiết...
huong-dan-dang-ky-hoc-phan-xu-ly-dang-ky-hoc-phan-va-huy-hoc-phan-cho-sinh-vien-chinh-quy
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên kế hoạch và hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên chính quy, cụ thể như sau: (xem toàn văn kế hoạch và hướng dẫn trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-nam-hoc-2020-2021-chuong-trinh-dao-tao-bang-dai-hoc-thu-2
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần “ Thực tập cuối khóa ” bắt đầu từ 9/2021 đến tháng 15/12/2021.  Chi tiết...
thong-bao-cach-thuc-kich-hoat-tai-khoan-ban-doc-va-cach-thuc-truy-cap-tai-lieu-giao-trinh-so-hoa
Để giúp bạn đọc sử dụng Thư viện một cách hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu, Trung tâm Thông  tin – Thư viện gửi kèm các hướng dẫn kích hoạt tài khoản bạn đọc và cách thức truy cập tài liệu, giáo trình số hóa như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-giang-day-truc-tuyen-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo việc giảng dạy và học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 được diễn tra thuận lợi, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dạy và người học trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trường thông báo: (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-ke-hoach-hoc-tap-cua-sinh-vien-nam-1-k18-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 và nhập học của sinh viên năm 1 (K18), Trường thông báo: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tam-ngung-cap-phat-chung-chi-chung-nhan-giay-xac-nhan
Căn cứ công văn 3586/BCĐ-CHQs của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là đơn vị được sử dụng làm cơ sở đón công dân thực hiện cách ly y tế. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-mon-hoc-gdqpan-nam-hoc-2020-2021
Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian thi HKIII năm học 2020-2021 cụ thể như sau, vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-hong-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-kthp-giao-duc-the-chat-danh-cho-cac-lop-rieng-hkii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi KTHP Giáo dục thể chất dành cho các lớp riêng HKII năm học 2020, xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-tai-nghe-an-va-da-nang
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Nghệ An và Đà Nẵng, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-chua-hoc-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường, khoa thanh viên của Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu hoặc bổ sung các học phần chưa học trong chương trình môn học GDTC, ĐHH tổ chức học kỳ 3 năm học 2020-2021, cụ thể như như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm). Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-ncs-nguyen-thi-hong-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-hoan-thi-het-cap-do-dau-ra-cap-do-b1-ngay-2062021-va-dot-thi-het-cap-do-a1-a2-du-kien-tu-ngay-2462021
Do tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng ngày hôm nay có diễn biến phức tạp; Từ ngày 15/6/2021 (thời điểm bỏ cách ly 21 ngày người từ Đà Nẵng ra) đến nay đã có người từ Đà Nẵng ra Huế; Để đảm bảo an toàn cho tất cả giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế quyết định tạm hoãn thi hết cấp độ B1 đầu ra NNKC đã lên lịch vào ngày 20/6/2021 cũng như lịch thi hết cấp độ A1, A2 NNKC dự kiến tổ chức từ ngày 24/6/2021. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 31.928
Tổng số lượt truy cập: 9.096.186