thong-bao-huy-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-thang-7-nam-2021-tai-diem-thi-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin gửi tới tất cả thí sinh lời chào trân trọng và lời cảm ơn vì đã đăng ký tham gia Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) tại trường trong nhiều năm qua. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-cac-khoa-no-hoc-phi-hk-2-2020-2021-sau-dot-2
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-danh-sach-thi-hsk-hskk-chinh-thuc-dot-thi-1872021
Danh sách thí sinh thi HSK, HSKK ngày 18/7/2021 chính thức, bao gồm tất cả các thí sinh đăng ký chuyển lịch thi ngày 15/5/2021 sang ngày 18/7/2021 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021-60ab0c5244ed7
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-60a1db5526fac
Hiên nay chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 20/3/2021 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc). Chi tiết...
thong-bao-thi-hskhskk-dot-72021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHNN ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020; Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung sau: (Vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-xet-tuyen-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các ứng viên lịch xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-52021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-dieu-kien-du-tuyen-o-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 vào ngày 22 tháng 02 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 (Danh sách kèm theo) và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:   Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-32021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2020-2021-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k17
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo Danh sách trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2020-2021) cho sinh viên chính quy – Khóa K17 (file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-khai-y-te-doi-voi-thi-sinh-tham-du-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue
Kính gửi Quý Anh/Chị thí sinh tham gia kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT tại Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-20092020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhân Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 20/09/2020 (thi trên giấy) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-122020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sv-chinh-quy-no-hoc-phi-ky-2-19-20-dot-4
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 130
Tổng số lượt xem trang này: 90.740
Tổng số lượt truy cập: 8.682.592