thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện theo thông báo số 1226/TB-ĐHNN ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc cập nhật thông tin số điện thoại và số thẻ ATM của ngân hàng Vietinbank đối với sinh viên các khóa, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-hsk-hskk-ngay-01-thang-12-nam-2019
Khoa tiếng Trung thông báo đến thí sinh danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh (xem chi tiết file đính kèm) và các thông tin về kỳ thi HSK, HSKK đợt 01-12-2019 cần thiết khác như sau: Chi tiết...
mo-lop-on-thi-cac-chung-chi-ngoai-ngu
Kính gửi:  Lãnh đạo các trường đại học thành viên, các khoa/ trung tâm trực thuộc Đại học Huế và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-1122019
Khoa NN&VH Nhật Bản thông báo đến các thi sinh các thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-mo-lop-on-thi-cac-chung-chi-ngoai-ngu
Kính gửi:  Lãnh đạo các trường đại học thành viên, các khoa/ trung tâm trực thuộc Đại học Huế và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-12-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019-va-cac-ky-truoc-do-5d65edacb7bf2
Sau khi thực hiện thông báo số 633/TB-ĐHNN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc kiểm tra và rà soát lại nợ học phí các học kỳ của các khóa. Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí của học kỳ 2 năm học 2018-2019 sau khi ngân hàng quét đợt 3 và các kỳ trước đó, đồng thời chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí tín chỉ, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-quoc-te-jlpt-tai-hue-122019
Thông tin cụ thể về thời gian bán và thu nhận hồ sơ dự thi như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố danh sách trúng tuyển Đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-keo-dai-thoi-gian-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-tuyen-sinh-bang-2-he-chinh-quy-nam-2019
Theo thông báo tuyển sinh số 246/TB-ĐHNN ngày 27/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh bằng 2 hệ chính quy là cuối tháng 6 và tổ chức thi vào 07/2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019-va-cac-ky-truoc-do
Sau khi thực hiện thông báo số 633/TB-ĐHNN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc kiểm tra và rà soát lại nợ học phí các học kỳ của các khóa. Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí của học kỳ 2 năm học 2018-2019 sau khi ngân hàng quét đợt 3 và các kỳ trước đó, đồng thời chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí tín chỉ, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-va-ra-soat-lai-no-hoc-phi-cac-hoc-ky-cua-cac-khoa
Sau khi hoàn thành công tác thu học phí (3 đợt) của học kỳ II năm học 2018-2019 theo Thông báo số 326/TB-ĐHNN ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019, qua kiểm tra đến 24/07/2019 vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành học phí của học kỳ II năm 2018-2019 và các học kỳ trước đó. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-2018-2019-dot3
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-truong-dhnn-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-he-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-3132019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 31/03/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-5ce2087420c27
Hiên nay, chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 23/3/2019 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2018-2019-dot-1
Trường gửi kèm danh sách nợ học phí HKII năm học 2018-2019 (đợt 1), sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-7-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 84.924
Tổng số lượt truy cập: 5.780.412