thong-bao-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ I năm học 2020 – 2021, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-cap-nhat-thong-tin-noi-ngoai-tru-sinh-vien
Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú; đồng thời làm cơ sở dữ liệu để Trường hợp tác với các cơ quan công an địa phương nơi sinh viên cư trú. Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý CTSV nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống triển khai các nội dung sau đến toàn thể sinh viên của lớp: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-khen-thuong-thu-khoa-truong-thu-khoa-nganh-dao-tao-va-khen-thuong-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo các quyết định khen thưởng thủ khoa trường, thủ khoa ngành đào tạo và khen thương sinh viên năm học 2019-2020, sinh viên xem cụ thể các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-kham-suc-khoe-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-dot-2
Thực hiện việc khám sức khoẻ cho sinh viên năm thứ nhất nhằm hoàn thành hồ sơ nhập học cho sinh viên, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ Nhất K17 (khoá học 2020–2024) trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và những sinh viên trúng tuyển theo các phương thức khác (chưa thực hiện việc này) những nội dung dưới đây: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-he-vua-lam-vua-hoc-tai-dak-lak
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ vừa làm vừa học tại Đắk Lắk, xem chi tiết file đính kèm: Chi tiết...
thong-bao-gioi-thieu-sinh-vien-de-nghi-xet-cap-hoc-bong-nang-buoc-thu-khoa-2020
Thực hiện công văn 83/BTP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Báo Tiền Phong về việc giới thiệu gương mặt thủ khoa đầu vào 2020, Đại học Huế đề nghị các trường thường thành viên, khoa trực thuộc giới thiệu sinh viên đề nghị nhận học bổng theo các nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-xet-cap-hoc-bong-keidanren-jcci-2020
Thực hiện Công văn số 1614/ĐHH-ĐTCTSV ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng Keidanren & JCCI 2020, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống và toàn thể sinh viên thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thay-doi-ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-nam-2-3-4
Trường thông báo đến sinh viên năm 2, 3, 4 kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-2-3-4
Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế; Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k16
Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên khóa 2019 – 2023 (khóa K16), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K16 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-qua-cac-dot
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc thu học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí.  (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-kham-suc-khoe-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-k17
Thực hiện khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất nhằm hoàn thiện hồ sơ nhập học, Phòng CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên K17 (khóa 2020-2024) các thông tin cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-mon-hoc-gdqpan-khoa-200-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường thông báo đến sinh viên kết quả môn Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 200 (từ ngày 29/6/2020 đến 25/7/2020). Sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Theo kế hoạch đào tạo, học kỳ I năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức cho sinh viên học trực tuyến. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Cố vấn học tập hướng dẫn Ban cán sự các lớp khóa 14, 16 tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện theo kênh thuận lợi nhất. Đối với khóa 15 sẽ tiến hành việc đánh giá ngay sau khi hoàn thành việc thi học kì II năm học 2019-2020. Chi tiết...
thong-bao-cap-nhat-y-te-doi-voi-nguoi-hoc
Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới SARS-CoV-2 gây ra đang có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng mở rộng vùng dịch; thực hiện các chỉ thị, văn bản của các cấp lãnh đạo nhằm đảm bảo phòng, chống dịch lây lan trong trường học và cộng đồng; để nắm bắt thông tin kịp thời và có biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho người học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đề nghị tất cả người học (đại học, sau đại học) thực hiện các nội dung sau: Chi tiết...
dang-ky-de-tro-thanh-lien-lac-vien-ngon-ngu-tai-festival-hue-2020
Thông tin về công tác tuyển chọn liên lạc viên phục vụ Festival Huế 2020, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-thong-tin-danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường đã tiến hành xét cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách dự kiến đính kèm). Chi tiết...
bao-cao-tinh-hinh-va-cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-sinh-vien-noi-ngoai-tru
Thực hiện Công văn số 994/ĐHH-ĐTCTSV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai và chỉ đạo trợ lý CTSV, CVHT nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-toan-khoa-danh-cho-sinh-vien-khoa-13
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp và in ấn bằng, bảng điểm và xét khen thưởng của sinh viên Khóa 13 và theo Luật Giáo dục mới, bắt đầu từ năm học 2019-2020 trở đi, trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên có thêm mục “Đánh giá kết quả rèn luyện”.  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 67.135
Tổng số lượt truy cập: 7.621.462