thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep-5efd433c77689
Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2020
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Đợt 1 năm 2020 vào đầu tháng 8 năm 2020. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa K13 (2016-2020) và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp thực hiện một số nội dung sau. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-khoa-13-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên Khóa 13 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp khóa 13 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-5edf025beedd3
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23 tháng 04 năm 2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19, trong đó tại mục 3 nêu rõ: “Về học phí: Các đơn vị thông báo cho sinh viên và triển khai thu học phí bình thường (trừ các Trường đại học thành viên có thông báo cho sinh viên nghỉ học, Hiệu trưởng các Trường đó có văn bản xử lý và thu theo quy định của trường cho phù hợp quy định hiện hành)”. Do đó, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2019-2020, Trường yêu cầu Ban cán sự các lớp phối hợp cùng Cố vấn học tập tiến hành thống kê và nộp báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Văn phòng Một cửa Sinh viên (gặp CV Nguyễn Thị Hiền) hạn cuối ngày 10/6/2020 (thứ tư). Sau thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi tiết...
tuyen-sinh-du-hoc-nhat-ban-ky-thang-102020
Trường Daiwa Academy Nhật Bản gửi thông tin tuyển sinh du học tại Nhật bản, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-chien-dich
Cơ quan viện trợ Ireland và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững đã phát động chiến dịch "Youth Against Covid-19", Đại học Huế thông báo đén các đơn vị thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-16-lan-2
Trường đã ban hành Công văn số 1256/ĐHNN-CTHSSV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa 16 (2019-2023). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2019-2020, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13,K14, K15, K16 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
trung-tam-ngoai-ngu-cbs-tuyen-dung-giao-vien-va-tro-giang-ielts
Trung tâm Ngoại ngữ CBS có nhu cầu tuyển dụng giáo viên và trợ giảng IELTS, ứng viên vui lòng xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-lan-2
Ngày 10/01/2020,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 52/TB-ĐHNN  về việc nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
tuyen-dung-nhan-vien-khach-san-lam-viec-tai-nhat-ban
Trung tâm Nhật ngữ Nikkan Huế có nhu cầu tuyển dụng nhận sự, xin vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-hoan-phong-van-di-thuc-tap-cua-bana-hill
Theo kế hoạch, ngày 11/02/2020, Bà Nà Hill có tổ chức buổi phỏng vấn tiếp nhận sinh viên các Trường ở Huế cho quý 2 và quý 3 năm 2020 để thực tập. Tuy nhiên, do  tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp nên tạm hoãn lịch phỏng vấn, khi nào có lịch mới sẽ thông báo cụ thể sau. Xin chân thành cám ơn. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-viec-lam-cua-trung-tam-nhat-ngu-nikkan-hue
Trung tâm Nhật ngữ Nikkan Huế, có nhu cầu tuyển dụng nhân viên khách sạn làm việc tại Nhật Bản, ứng viên quan tâm vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020-dot-3
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 3 (file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac
Trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K13, K14, K15, K16.  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 58.474
Tổng số lượt truy cập: 6.780.215