thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k15-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 823/TB-ĐHNN ngày 25/09/2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
cong-ty-bao-hiem-pjico-tuyen-dung
Công ty bảo hiểm PJICO có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, ứng viên quan tâm xin vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-photo-the-bao-hiem-y-te-tai-dia-phuong-cua-sinh-vien-khoa-k13-k14-k15-nam-hoc-2019-2020
Để có cơ sở thống kê chính xác những sinh viên Khóa K13, K14, K15 đã tham gia BHYT tại địa phương trong năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Thảo Trang, máy số 03) hạn cuối ngày 19/11/2019. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-trong-danh-muc-huong-dan-mot-so-noi-dung-vi-pham-va-khung-xu-ly-ky-luat-sinh-vien
Trường điều chỉnh một số nội dung trong "Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên", sinh viên xem chi tiết file đính kèm để thực hiện. Chi tiết...
thong-bao-xet-cap-hoc-bong-keidanren-jbav-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện Công văn số 1513/ĐHH-CTHSSV ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng Keidanren & JBAV năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-5db7f3d1d9fcc
Để chuẩn bị tốt việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2015 - 2019, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K12) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì làm hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Trường thông báo đến sinh viên được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện Công văn số 1474/ĐHH-CTHSSV ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-sinh-vien-xuat-sac-sinh-vien-gioi-nam-hoc-2018-2019
Trường ra quyết định khen thưởng những sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018-2019, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-k16-nam-hoc-2019-2020
Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Chi tiết...
thong-bao-thu-bhyt-cua-sinh-vien
Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-cong-nhan-ban-can-su-cac-lop-truyen-thong-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường xin công bố danh sách Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2019 -2020, cụ thể ở file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-khoa-k16-nam-hoc-2019-2020
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp Khóa K16. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định của Nhà trường (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-nam-thu-2-k15
Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế VietTELSOL 2019 từ ngày 10-12/10/2019 nên lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ hai (K15) của các Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản và các lớp Trung K15 A,B,C,D,E,F được thay đổi như sau: Chi tiết...
thong-bao-tham-du-hoi-thao-tuyen-dung-tap-doan-giay-hongfu
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  phối hợp với Tập đoàn Giày Hongfu - Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam  tổ chức hội thảo tuyển dụng. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hki-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020, nội dung cụ thể xem ở các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k15
Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K15 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-cua-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành Lễ khai giảng năm học mới và xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
chuong-trinh-thuc-tap-sinh-ky-nang-nang-so-1-ve-lap-rap-linh-kien-dien-tu
Công ty Daystar có nhu cầu tuyển sinh thực tập sinh tại Nhật Bản, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 47.816
Tổng số lượt truy cập: 5.647.114