thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thu-ho-so-dang-ky-du-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-ngay-05112021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh có nhu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 05/12/2021, Nhà trường thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ bổ sung như sau. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-ngay-thi-05122021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2021 như sau: Chi tiết...
chien-luoc-bdclgd-truong-dhnn-giai-doan-2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố chiến lược BĐCLGD của trường - giai đoạn 2021-2025. Vui lòng xem toàn văn chiến lược trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-hinh-thuc-danh-gia-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-ii-iii-dot-2-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo thay đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần học kỳ II, III năm học 2020-2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quy-doi-diem-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-te-thanh-cac-bac-tuong-duong-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Quyết định ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vui lòng xem toàn văn Quyết định  tại file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-ngay-thi-04072021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 07/2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-ky-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Sinh viên theo dõi Lịch thi và Danh sách sinh viên được xét tham gia Kỳ thi phụ trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Thông tin về Danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ và thời gian dự kiến tổ chức thi có trong các file đính kèm. Lưu ý: Đối với các bạn sinh viên được xét tham gia thi phụ sau kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2020-2021. Đề nghị các bạn thường xuyên theo dõi thông báo tại Website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế để cập nhật lịch thi cụ thể. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-van-dung-ngoai-ngu-tieng-nhat-topj-ngay-thi-21022021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật TOPJ trong tháng 02 năm 2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-hoc-lai-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-i-2020-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo Lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện, học lại, ghép với khóa sau - học kỳ I, 2020-2021. Thí sinh xem thông tin tại file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-1-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo lịch thi KTHP học kỳ 1, lịch thi và danh sách sinh viên được xét thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2020-2021, sinh viên vui lòng xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Kỳ thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được Nhà trường tổ chức vào ngày 28/11/2020. Các bạn sinh viên được xét tham gia kỳ thi phụ sau học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo dõi lịch thi trên file đính kèm.  Trân trọng thông báo. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-khi-ky-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-ket-thuc
Sau khi kỳ thi KTHP học kỳ 2, năm học 2019-2020 kết thúc. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế đã nhận và xử lý Đơn xin hoãn thi, Đơn xin tham gia kỳ thi phụ của sinh viên. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Trường quyết định chuyển Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các học phần sẽ thi trong ngày 17/10/2020 (ngày mai) sang tuần sau - ngày 24/10/2020. Lịch thi cụ thể từng học phần sẽ được cập nhật vào tài khoản sinh viên vào đầu tuần tới. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkii-nam-hoc-2019-2020
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Trường quyết định chuyển Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các học phần sẽ thi trong ngày 10/10/2020 (ngày mai) sang ngày 17/10/2020. Chi tiết...
thong-baove-viec-tra-cuu-ket-qua-thi-kythi-dgnlnn-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-20092020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tra cứu kết quả thi kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 20/09/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-18102020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thidgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-tieng-phap-bac-36-sau-dai-hoc-tu-do-dot-thi-ngay-20092020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6 (Sau đại học, tự do); Tiếng Anh bậc 3 – 5 đợt thi ngày 20/09/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-03-04102020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-tieng-nhat-jlpt-dot-thi-ngay-06122020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2020 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 88.487
Tổng số lượt truy cập: 9.096.058