de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-de-an-tuyen-sinh-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-2-va-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh loại hình bằng đại học thứ 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2021 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 2.331
Tổng số lượt truy cập: 8.249.388