thong-bao-ve-viec-thu-tien-o-cua-sinh-vien-tai-ky-tuc-xa-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-dai-hoc-hue
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, thông báo về mức thu tiền ở của sinh viên tại ký túc xá, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2020
Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020. Thời hạn: đến trước 17h00' ngày 05/10/2020. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2020
Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020. Thời hạn: đến trước 17h00' ngày 05/10/2020. Chi tiết...
thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-nam-1
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên năm 1 các thông tin tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-tap-huan-dao-tao-theo-tin-chi-danh-cho-sv-nam-1-k17
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên năm 1(K17) các thông tin tập huấn đào tạo theo tín chỉ quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-va-khoa-phan-hieu-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Khoa GDTC thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc đăng ký môn học GDTC, cụ thể như sau: (xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-phuong-thuc-to-chuc-dao-tao-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Để đảm bảo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm thông báo đến quý Trường hình thức đào tạo trực tuyến áp dụng cho tất cả các học phần Tâm lý học 1, Giáo dục học 2, Đường lối CM của ĐCSVN và Kinh tế chính trị theo kế hoạch như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (thi trên giấy); Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hk3-nam-hoc-2019-2020-va-cac-lop-rieng-hoc-thu-7-chu-nhat-nam-hoc-2019-2020
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC HK3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng học thứ 7, Chủ nhật năm học 2019-2020 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-chuan-bi-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-danh-cho-khoi-hoc-vien-chuyen-nganh-ngu-van
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần thực tập cuối khóa bắt đầu từ  20/8/2020 đến tháng 30/10/2020. Để thực hiện kế hoạch trên, Trường đề nghị học viên đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp và trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử học viên đi thực tập. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-theo-mo-hinh-clb-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường và khoa trực thuộc Dại học Huế đăng ký các lớp học theo mô hình CLB trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất, Đại học Huế thông báo cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm): Chi tiết...
thong-bao-vv-to-chuc-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020-va-cac-lop-rieng-vao-thu-7-va-chu-nhat-hang-tuan-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-tra-no-cac-hoc-phan-dang-thieu-diem-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường thành viên, các khoa còn thiếu điểm các học phần trong Chương trình môn học GDTC, Khoa GDTC sẽ tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k15-tai-da-nang
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Đà Nẵng cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-lien-thong-k15-tai-gia-lai-va-daklak
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Gia Lai và Đăk Lăk cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-nghien-cuu-sinh:-vo-thi-thanh-diep
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-anh-bang-2-k15-tai-nghe-an
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Nghệ An cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-thi-sinh-du-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-tai-ttgdtx-tinh-nghe-an-bo-sung-dot-1
Hội đồng thi, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự tuyển Bằng đại học thứ hai tại TTGDTX tỉnh Nghệ An ( bổ sung đợt 1) cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-lop-rieng-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC lớp riêng (học T7, CN) học kỳ II năm học 2019-2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
khai-giang-lop-bang-dai-hoc-thu-2-va-lop-lien-thong-khoa-2019-2021
HUCFL- Ngày (09/05) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Bằng đại học thứ 2  và lớp Sư phạm tiếng Anh liên thông hệ chính quy K15, khóa 2019 – 2021.  Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo thu học phí môn học GDTC học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 72.026
Tổng số lượt truy cập: 7.241.435