thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-3-thang-52021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021 vào tháng 5/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-hoc-ky-2-va-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-va-cac-hoc-ky-con-no
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau (xem chi tiết toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-ke-hoach-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của trường một số thông tin quan trọng như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-kinh-phi-hoc-gdqpan-qua-tai-khoan-ngan-hang-6024adc1a0b5b
Trung tâm GDQPAN, Đại học Huế thông báo kế hoạch nộp kinh phí học GDQPAN qua tài khoản ngân hàng cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-hoc-tap-qua-mang-cho-sinh-vien-trong-thoi-gian-khong-hoc-tap-trung-de-phong-dich-covid-19-6024aba639826
Thực hiện thông báo số 90/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai dạy học trên Hệ thống dạy học trực tuyến (LMS) cho học kỳ 2, năm học 2020-2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên những nội dung sau: (Xem thông báo đầy đủ đính kèm: Thông báo  ) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-dang-ky-hoc-cac-lop-rieng-vao-thu-7-va-chu-nhat-hang-tuan-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-hoc-cai-thien-cac-hoc-phan-dang-thieu-diem-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-2-thang-03-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 2 năm 2021 vào tháng 03/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021
Do tình hình covid diễn biến phức tạp ở một số địa phương, mặc dù tình hình ở tình Thừa Thiên Huế vẫn an toàn nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về ăn tết với gia đình, Trường quyết định cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ Không chuyên, Giáo dục Thường xuyên, Sau Đại học của Trường nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu bắt đầu từ chiều hôm nay, ngày 01/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-quang-tri
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Quảng Trị, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k16-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K16 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-xet-tot-nghiep-dai-hoc-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo quyết định ban hành quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vui lòng xem cụ thể ở file đính kèm.  Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-lien-thong-k16-tai-gia-lai
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp hệ liên thông đào tạo tại Gia Lai, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-cap-do-b1-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-dot-1-thang-1-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 1 năm 2021 vào tháng 01/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-5fdc50f10f237
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên giấy), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-thong-tin-luan-an-truoc-khi-bao-ve-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-thong-tin-luan-an-truoc-khi-bao-ve
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2018-2020
HUFL-Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của các học viên sau hai năm học tập, ngày (05/12), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 27 học viên khóa 2018 - 2020 với hai chuyên ngành “Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh và Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu”. Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-5fc5ecb080f56
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên giấy), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-5fc5eb81d51b0
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 86.998
Tổng số lượt truy cập: 8.249.471