thong-bao-trien-khai-hoc-tap-qua-mang-cho-sinh-vien-trong-thoi-gian-khong-hoc-tap-trung-de-phong-dich-covid-19
Thực hiện thông báo số 275/TB-ĐHNN về việc triển khai dạy học trên hệ thống dạy học trực tuyến của trường, nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên của trường những nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-phuong-thuc-to-chuc-dao-tao-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên của trường kế hoạch tổ chức đào tạo trong học kỳ II, năm học 2019-2020, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-va-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue-con-thieu-cac-hoc-phan-gdtc-dang-ky-hoc-lop-rieng-vao-t7-cn
Đại học Huế ban hành văn bản số 182/TB-ĐHH ngày 18/02/2020 về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC đăng ký học lớp riêng vào thứ 7 và Chủ nhật (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
hoan-ke-hoach-thuc-tap-su-pham-o-cac-truong-thpt-tren-dia-ban-tinh-thua-thien-hue
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 291/SGD&ĐT-VP ngày 14/02/2020 thông báo hoãn kế hoạch thực tập sư phạm tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết...
hoc-vien-sinh-vien-tiep-tuc-nghi-hoc-den-het-ngay-2322020-de-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-do-covid-19
Đại học Huế ban hành Công văn số 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 2 năm 2020 thông báo cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến đến hết ngày 23/2/2020.  Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), các đợt thi cụ thể như sau: (click vào đợt thi để xem số hiệu đính kèm) Chi tiết...
tiep-tuc-nghi-hoc-them-1-tuan-de-phong-chong-viem-duong-ho-hap-cap-do-vi-rut-corona
Thực hiện công văn số 120/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 (bắt đầu học từ 17/02/2020).  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-va-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue-tu-khoa-tuyen-sinh-nam-2019-dang-ky-hoc-chuong-trinh-giao-duc-the-chat-theo-mo-hinh-clb
Bắt đầu từ năm học 2019-2020, khoa GDTC triển khai học GDTC theo mô hình CLB cho sinh viên các trường đại học thành viên và các khoa, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-dang-ky-tin-chi-giao-duc-the-chat-cho-sinh-vien-nam-thu-1-nam-thu-2-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa GDTC thông báo tổ chức cho sinh viên năm 1, 2 của Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC trong học kỳ II, năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-nganh-ngon-ngu-anh-bang-2-he-chinh-quy-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến sinh viên kết quả thi tốt nghiệp bằng 2, hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh năm 2019 cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-24112019
Thời gian cấp phát: Bắt đầu từ ngày 16/12/2019 vào các ngày 2,4,6 hàng tuần (trong giờ hành chính); Địa điểm: Phòng AI.3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-ncs-le-thi-thanh-hai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế xin công bố thông tin luận án của: Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hải  Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-27102019-va-dot-thi-30102019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-le-thanh-nguyet-anh-khoa-nam-2014
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh, khóa năm 2014, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-le-thanh-nguyet-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế xin công bố thông tin luận án của: Nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh  Mã số: 9140111 Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-lop-anh-b2-k13-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp Anh B2 K13 tại Huế, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-lan-2-hoc-phan-gdtc-lop-rieng-hoc-ky-ii-va-hoc-ky-he-nam-hoc-2018-2019-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Khoa GDTC, Đại học Huế gửi thông báo tổ chức thi lần 2 học phần GDTC lớp riêng học kỳ II và học kỳ hè năm 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-bao-ve-luan-van-cao-hoc-khoa-2017-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2017-2019, hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-bang-diem-va-bo-sung-thong-tin-de-cap-giay-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-gdtc-lan-2
Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2019-2020 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC), Khoa GDTC sẽ xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC (đợt 1/2019) cho những sinh viên tuyển sinh năm 2016 của các Trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế vào tháng 11/2019. Vậy kính đề nghị Quý Trường, Khoa thông báo cho sinh viên những nội dung sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 K15 tại Huế, hệ chính quy như sau (vui lòng xem file đính kèm). Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 3
Tổng số lượt xem trang này: 62.607
Tổng số lượt truy cập: 6.245.970