thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
tuyen-sinh-du-hoc-nhat-ban-ky-thang-102020
Trường Daiwa Academy Nhật Bản gửi thông tin tuyển sinh du học tại Nhật bản, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-nhan-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo danh sách các sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-do-danh-sach-nhan-tro-cap-xa-hoi-va-diem-xet-hoc-bong-kkht-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để chuẩn bị cho công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên các khóa tiến hành dò kỹ các thông tin: điểm xét học bổng, điểm rèn luyện, số CMND và danh sách được nhận trợ cấp xã hội (đính kèm 2 file). Chi tiết...
thong-bao-xet-cap-hoc-bong-keidanren-jbav-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện Công văn số 1513/ĐHH-CTHSSV ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng Keidanren & JBAV năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-hoc-bong-carlsber-2019
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Trường thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
gioi-thieu-thong-tin-du-hoc-phap
Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 11 năm 2018 Địa điểm: Đại học Huế, Phòng I.1, 4 Lê Lợi, Thành phố Huế Chi tiết...
hoc-bong-keidanren-jbav-nam-hoc-2018-2019
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-xet-cap-hoc-bong-vesafnfp-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện Công văn số 1414/ĐHH-CTHSSV ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng VESAF/NFP năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác xét cấp học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018, Nhà trường đã ra Quyết định (theo file đính kèm) và chuyển khoản cho sinh viên qua tài khoản Vietinbank. Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-duoc-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018. Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-khoa-tieng-nga-duoc-giam-50%-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên khoa Tiếng Nga được giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (xem chi tiết file dính kèm). Chi tiết...
chuong-trinh-hoc-bong-danh-cho-thuc-tap-sinh-tai-nang-ilead-ama-hue-2018
Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế AMA Huế, thông báo chương trình học bổng dành cho thực tập sinh tài năng, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
hoc-bong-kkht-va-tcxh-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018
Nhà Trường đã chuyển học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho tất cả sinh viên có tên theo Quyết định (có file đính kèm) qua số tài khoản Vietinbank cá nhân của sinh viên. Chi tiết...
ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 13 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
cap-tien-hoc-bong-va-ho-tro-kinh-phi-mua-phuong-tien-do-dung-hoc-tap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 02 sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 24.198
Tổng số lượt truy cập: 7.280.535