thong-bao-ve-viec-dong-mo-tai-khoan-sinh-vien
Trường đã tiến hành khóa tài khoản của sinh viên nợ học phí, những sinh cần mở tài khoản, đổi mật, quên mật khẩu để đăng kí tín chỉ xin liên hệ phòng Công tác HSSV (gặp Cô Nam, Thầy Tuấn để xử lí) những sinh viên nợ học phí cần đem theo biên lai nộp tiền (đến phòng KHTC gặp Cô Thảo, cô Phụng để xác nhận rồi qua phòng CTHSSV). Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-khoa-k12
Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên khóa K12, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên khóa K12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2018 – 2019 và tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp, Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học kỳ hè cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do-5cef84b431c11
Trong năm học 2018 – 2019 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-do-diem-hoc-tap-diem-ren-luyen-de-xet-cap-hoc-bong-va-do-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Để chuẩn bị cho công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2018-2019, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai thông báo cho lớp dò điểm học tập, điểm rèn luyện và trợ cấp xã hội (theo file đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-tham-du-cuoc-thi-ve-tranh-chup-anh-va-y-tuong-hoat-dong-bao-ve-moi-truong
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo về cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh và ý tưởng, hoạt động bảo vệ môi trường, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-mon-gdqpan-nam-hoc-2018-2019-khoa-he
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018-2019 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN Khóa hè năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-khoa-k12-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên khóa K12 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-cua-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
ngay-hoi-viec-lam-2019
Thời gian: 20/04/2019 Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-business-innovation-hackathon-dai-hoc-hue-nam-2019
Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-ĐHH ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Đại học Huế về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2019, Đại học Huế tổ chức cuộc thi "Business Innovation Hackathon" năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
hoi-thi-olympic-toan-quoc-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-anh-sang-soi-duong-lan-iii-nam-2019
Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo trung ương Đảng, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần III năm 2019 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
cac-quyet-dinh-va-danh-sach-ky-luat-sinh-vien-trong-hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019
Phòng CTHSSV gửi các quyết định và danh sách sinh viên bị kỷ luật trong HKI, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết ở các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-va-cac-bieu-mau-lien-quan-den-viec-xet-diem-ren-luyen-cua-hki-nam-hoc-2018-2019
Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2018-2019, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12, K13,K14, K15 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2018-2019, Trường yêu cầu Ban cán sự các lớp phối hợp cùng Cố vấn học tập tiến hành thống kê và nộp báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 16/4/2019 (thứ 3).  Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Trong học kỳ I vừa qua, Trường đã tiến hành thu Bảo hiểm y tế (BHYT) của sinh viên các lớp trong 3 đợt. Nhìn chung, đại đa số sinh viên tham gia đóng BHYT đúng qui định (đạt tỷ lệ 95,17%). Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-lan-1-nam-2019
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2015 - 2019, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K12) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019-cho-sinh-vien-chinh-quy
Ngày 21/03/2019 Trường đã ra quyết định 222/QĐ-ĐHNN về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
khao-sat-nhu-cau-tim-kiem-viec-lam-cua-sinh-vien
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện của nhà tuyển dụng để từ đó có được định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động,  ngày 21 tháng 4 năm 2019, Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm 2019 cho toàn thể sinh viên khóa 12 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu. Chi tiết...
khao-sat-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2018
Khảo sát việc làm của sinh viên thời điểm 6 tháng - 12 tháng sau khi tốt nghiệp là một hoạt động nhằm đánh giá chất lượng đạo tạo của Nhà trường, nắm bắt tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm/chưa có việc làm để tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cựu sinh viên của Nhà trường trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 4.037
Tổng số lượt truy cập: 7.253.797