thong-bao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện Công văn số 1474/ĐHH-CTHSSV ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-sinh-vien-xuat-sac-sinh-vien-gioi-nam-hoc-2018-2019
Trường ra quyết định khen thưởng những sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018-2019, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-k16-nam-hoc-2019-2020
Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Chi tiết...
thong-bao-thu-bhyt-cua-sinh-vien
Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-cong-nhan-ban-can-su-cac-lop-truyen-thong-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường xin công bố danh sách Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2019 -2020, cụ thể ở file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-khoa-k16-nam-hoc-2019-2020
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp Khóa K16. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định của Nhà trường (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-nam-thu-2-k15
Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế VietTELSOL 2019 từ ngày 10-12/10/2019 nên lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ hai (K15) của các Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản và các lớp Trung K15 A,B,C,D,E,F được thay đổi như sau: Chi tiết...
thong-bao-tham-du-hoi-thao-tuyen-dung-tap-doan-giay-hongfu
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  phối hợp với Tập đoàn Giày Hongfu - Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam  tổ chức hội thảo tuyển dụng. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hki-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020, nội dung cụ thể xem ở các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k15
Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K15 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-cua-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành Lễ khai giảng năm học mới và xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-buoc-sv-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ra quyết định buộc thôi học đối với những sinh viên  kể từ học kỳ I năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-toan-the-sinh-vien-nam-234
Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
ngay-hoi-tan-sinh-vien-2019
Thời gian, địa điểm Thời gian: từ 15h00 đến 21h30 ngày 15/09/2018 (Chủ nhật) Địa điểm: Khuôn viên Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-dot-2-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat
Hiện nay Hội trường tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành đang được cải tạo để phục vụ Hội thảo quốc tế VIETTELSOL 2019 trong thời gian tới nên lịch học Đợt 2 “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ nhất (K16) của các Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Pháp, Khoa Quốc tế học, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản được thay đổi như sau: Chi tiết...
thong-bao-xet-diem-ren-luyen-hk-ii-nam-hoc-2018-2019-cua-sinh-vien-cac-khoa-k13-k14-k15
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13, K14, K15 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-toan-the-sinh-vien-nam-thu-nhat
Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
thong-bao-cac-che-do-chinh-sach-danh-cho-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Phòng CTHSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông báo về các chế độ chính sách dành cho sinh viên năm học 2019-2020, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-sinh-vien-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-he-cq-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học thông báo cho phép những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo được phép học cùng lúc hai chương trình đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ I năm học 2019 – 2020. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 2.585
Tổng số lượt truy cập: 7.253.033