bao-cao-tinh-hinh-va-cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-sinh-vien-noi-ngoai-tru
Thực hiện Công văn số 994/ĐHH-ĐTCTSV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai và chỉ đạo trợ lý CTSV, CVHT nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-toan-khoa-danh-cho-sinh-vien-khoa-13
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp và in ấn bằng, bảng điểm và xét khen thưởng của sinh viên Khóa 13 và theo Luật Giáo dục mới, bắt đầu từ năm học 2019-2020 trở đi, trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên có thêm mục “Đánh giá kết quả rèn luyện”.  Chi tiết...
thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep-5efd433c77689
Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2020
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Đợt 1 năm 2020 vào đầu tháng 8 năm 2020. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa K13 (2016-2020) và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp thực hiện một số nội dung sau. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-khoa-13-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên Khóa 13 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp khóa 13 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-5edf025beedd3
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23 tháng 04 năm 2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19, trong đó tại mục 3 nêu rõ: “Về học phí: Các đơn vị thông báo cho sinh viên và triển khai thu học phí bình thường (trừ các Trường đại học thành viên có thông báo cho sinh viên nghỉ học, Hiệu trưởng các Trường đó có văn bản xử lý và thu theo quy định của trường cho phù hợp quy định hiện hành)”. Do đó, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2019-2020, Trường yêu cầu Ban cán sự các lớp phối hợp cùng Cố vấn học tập tiến hành thống kê và nộp báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Văn phòng Một cửa Sinh viên (gặp CV Nguyễn Thị Hiền) hạn cuối ngày 10/6/2020 (thứ tư). Sau thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-chien-dich
Cơ quan viện trợ Ireland và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững đã phát động chiến dịch "Youth Against Covid-19", Đại học Huế thông báo đén các đơn vị thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-16-lan-2
Trường đã ban hành Công văn số 1256/ĐHNN-CTHSSV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa 16 (2019-2023). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2019-2020, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13,K14, K15, K16 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-lan-2
Ngày 10/01/2020,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 52/TB-ĐHNN  về việc nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020 và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-hoan-phong-van-di-thuc-tap-cua-bana-hill
Theo kế hoạch, ngày 11/02/2020, Bà Nà Hill có tổ chức buổi phỏng vấn tiếp nhận sinh viên các Trường ở Huế cho quý 2 và quý 3 năm 2020 để thực tập. Tuy nhiên, do  tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp nên tạm hoãn lịch phỏng vấn, khi nào có lịch mới sẽ thông báo cụ thể sau. Xin chân thành cám ơn. Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020-dot-3
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 3 (file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-bo-sung-giay-chung-nhan-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2020-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac
Trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K13, K14, K15, K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5e16d056c60e6
Thực hiện Công văn số 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các khóa trong 3 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-do-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019-2020, từ 27 tháng 8 đến 06 tháng 10 năm 2019 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K13 đến K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-dot-2-va-sinh-vien-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên  về kế hoạch làm Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k16
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2019-2023 (khóa K16), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 4.596
Tổng số lượt truy cập: 9.825.535