thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5e16d056c60e6
Thực hiện Công văn số 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các khóa trong 3 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-do-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019-2020, từ 27 tháng 8 đến 06 tháng 10 năm 2019 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K13 đến K16.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-dot-2-va-sinh-vien-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên  về kế hoạch làm Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k16
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2019-2023 (khóa K16), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020-dot-2
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 2 (file đính kèm) tại thời điểm 16h30 ngày 30/12/2019. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-nam-mot-k16-duoc-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K16 danh sách được trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2019-2020), sinh viên xem file chi tiết đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo đến các sinh viên hệ chính quy được trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-sinh-vien-cac-khoa-con-no-hoc-phi-hoc-ky-i-2019-2020-dot-1
Căn cứ thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020, phòng KH-TC thông báo danh sách sinh viên các khóa còn nợ học phí sau đợt 1 (file đính kèm) tại thời điểm 15h00 ngày 23/12/2019. Chi tiết...
ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-15-nam-2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2019-2020, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 14, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ky-luat-sinh-vien-vi-pham-quy-che-thi-trong-hoc-ky-3-lan-1-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên bị kỷ luật vi phạm quy chế thi, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
huong-dan-quy-trinh-thanh-toan-hoc-phi-truc-tuyen
Quy trình thanh toán học phí trực tuyến bao gồm các bước như sau: Chi tiết...
thanh toan hoc phi truc tuyen
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã liên kết với Ngân hàng Công thương (VietinBank) triển khai công tác đăng kí thanh toán học phí và thu học phí trực tuyến đối với toàn thể sinh viên năm thứ 3 (K14), năm thứ 4 (K13)  tại Trường Đại học Ngoại ngữ với thời gian và địa điểm cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thanh-toan-hoc-phi-truc-tuyen
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã liên kết với Ngân hàng Công thương (VietinBank) triển khai công tác cho sinh viên đăng kí thanh toán học phí và thu học phí trực tuyến. Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-giai-chay-trieu-trai-tim-chung-nhip-chay-do-ngan-hang-bidv-to-chuc
Đại học Huế thông báo đến các bạn sinh viên giải chạy "Triệu trái tim-Chung nhịp chạy" do ngân hàng BIDV tổ chức, chi tiết xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k15-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 823/TB-ĐHNN ngày 25/09/2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-photo-the-bao-hiem-y-te-tai-dia-phuong-cua-sinh-vien-khoa-k13-k14-k15-nam-hoc-2019-2020
Để có cơ sở thống kê chính xác những sinh viên Khóa K13, K14, K15 đã tham gia BHYT tại địa phương trong năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Thảo Trang, máy số 03) hạn cuối ngày 19/11/2019. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-trong-danh-muc-huong-dan-mot-so-noi-dung-vi-pham-va-khung-xu-ly-ky-luat-sinh-vien
Trường điều chỉnh một số nội dung trong "Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên", sinh viên xem chi tiết file đính kèm để thực hiện. Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-5db7f3d1d9fcc
Để chuẩn bị tốt việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2015 - 2019, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K12) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì làm hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Trường thông báo đến sinh viên được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 3.137
Tổng số lượt truy cập: 7.253.061