thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-doi-voi-sinh-vien-khoa-k13
Để hoàn thành hồ sơ sinh viên khóa 2016 – 2020 (khóa K13), Nhà trường đã đề nghị các sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 211/TB-ĐHNN ngày 21/03/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien
Căn cứ công văn số 821/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 25/08/2017 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018. Căn cứ công văn số 889/BHXH-QLT ngày 12/09/2017 về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.   Căn cứ thông báo số 731/TB-ĐHNN ngày 19/09/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-xet-chon-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2017-2018
Thực hiện Công văn số 1224/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-boi-duong-phuong-phap-giang-day-tieng-viet-nhu-mot-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ” với các nội dung như sau: Chi tiết...
thong-bao-khai-giang-cac-lop-tieng-anh
Trung tâm Giáo dục Quốc tế -ĐHH,  thông báo các lớp Tiếng Anh sẽ khai giảng trong tháng 9. Chi tiết...
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế đợt 3 năm 2017 cho sinh viên như sau: Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác xử lý danh sách nợ và thu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 5 (thời gian thu đợt 5 từ ngày 11/05/2017 đến hết ngày 20/05/2017). Chi tiết...
Để kịp thời hoàn thành công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng CTHSSV thông báo danh sách dò điểm xét học bổng (theo file đính kèm). Sinh viên nào có sai sót hoặc thiếu số CMND thì đến điều chỉnh tại Phòng CTHSSV trong thời gian từ ngày 29/05 đến ngày 02/06/2017. Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà ngân hàng công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 15/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (chi tiết xem file đính kèm) Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà Ngân hàng Công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 08/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên năm thứ tư khóa K10, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV, Giảng viên cố vấn học tập và Ban cán sự lớp K10 thực hiện các công việc sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Nhằm hoàn thành hồ sơ sinh viên khóa 2016 – 2020 (khóa 13), Trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 13 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 11-12/2015, đồng thời triển khai một số công tác trong thời gian tới, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.107
Tổng số lượt truy cập: 9.825.735