thong-bao-ve-viec-hoan-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Lịch thi Kết thúc học phần (KTHP), Học kỳ 2, năm học 2019-2020 theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 07/8/2020. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-mot-so-thay-doi-lien-quan-den-lich-thi-va-cong-tac-to-chuc-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Trong tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo một số thay đổi liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi KTHP Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 như sau: Chi tiết...
thong-thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-2382020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cap-chung-nhan-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020. Chi tiết...
thtap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-tieng-phap-bac-36-sau-dai-hoc-tieng-phap-bac-46-sau-dai-hoc-dot-thi-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-d
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp bậc 3/6 (Sau đại học); Tiếng Pháp bậc 4/6 (Sau đại học) đợt thi ngày 19/07/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-1882020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 8 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-1972020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-ii-2019-2020
Sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thma-gia-ky-thi-phu-ghep-voi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Lưu ý: Những sinh viên nộp đơn xin tham gia kỳ thi Phụ vào học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 đã được xét thi phụ ghép vào Kỳ thi KTHP học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 theo dõi lịch thi trên danh sách đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cap-chung-nhan-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-tieng-phap-tieng-trung-tieng-nga-bac-46-tieng-phap-han-bac-36-dot-thi-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga bậc 4/6; Tiếng Pháp, Hàn bậc 3/6, đợt thi ngày 21/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-va-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-24052020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 24/05/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-thao-tac-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-10062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 10/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi và hướng dẫn thao tác làm bài thi trên máy tính. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-dau-ra-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-24052020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/05/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-ky-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hk1-nam-hoc-2019-2020
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo lịch thi kỳ thi phụ sau Kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2019-2020. Sinh viên theo dõi lịch thi trên file đính kèm. Lưu ý: Lịch thi của các học phần được xếp dựa theo đơn của sinh viên được Ban Giám hiệu xét duyệt cho tham gia kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2019 - 2020. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-2162020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-va-cap-chung-nhan-ngay-24052020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN đầu ra và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/05/2020, thí sinh xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 4.995
Tổng số lượt truy cập: 10.445.557