thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-hoc-lai-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-i-2020-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo Lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện, học lại, ghép với khóa sau - học kỳ I, 2020-2021. Thí sinh xem thông tin tại file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-1-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo lịch thi KTHP học kỳ 1, lịch thi và danh sách sinh viên được xét thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2020-2021, sinh viên vui lòng xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Kỳ thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được Nhà trường tổ chức vào ngày 28/11/2020. Các bạn sinh viên được xét tham gia kỳ thi phụ sau học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo dõi lịch thi trên file đính kèm.  Trân trọng thông báo. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-khi-ky-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-ket-thuc
Sau khi kỳ thi KTHP học kỳ 2, năm học 2019-2020 kết thúc. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế đã nhận và xử lý Đơn xin hoãn thi, Đơn xin tham gia kỳ thi phụ của sinh viên. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Trường quyết định chuyển Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các học phần sẽ thi trong ngày 17/10/2020 (ngày mai) sang tuần sau - ngày 24/10/2020. Lịch thi cụ thể từng học phần sẽ được cập nhật vào tài khoản sinh viên vào đầu tuần tới. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkii-nam-hoc-2019-2020
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Trường quyết định chuyển Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các học phần sẽ thi trong ngày 10/10/2020 (ngày mai) sang ngày 17/10/2020. Chi tiết...
thong-baove-viec-tra-cuu-ket-qua-thi-kythi-dgnlnn-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-20092020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tra cứu kết quả thi kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 20/09/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-18102020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thidgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-tieng-phap-bac-36-sau-dai-hoc-tu-do-dot-thi-ngay-20092020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6 (Sau đại học, tự do); Tiếng Anh bậc 3 – 5 đợt thi ngày 20/09/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-03-04102020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-tieng-nhat-jlpt-dot-thi-ngay-06122020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2020 như sau: Chi tiết...
huong-dan-cac-quy-dinh-ra-vao-tinh-thua-thien-hue-doi-voi-thi-sinh-co-nhu-cau-dang-ky-tham-gia-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-to-chuc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-trong-thang-09-nam-2020
Căn cứ Công văn số 7186/UBND-CT ngày 11/08/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi, hướng dẫn việc Phù hiệu cho các phương tiện giao thông cơ giới (ô tô) ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn phòng chống, dịch Covid-19; Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-doi-voi-cac-lop-hoc-phan-truong-chua-to-chuc-thi-duoc-do-anh-huong-cua-dich-covid-19
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP,  Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Đối với các lớp học phần Trường chưa tổ chức thi được do ảnh hưởng của dịch Covid-19).  Đề nghị sinh viên K15, sinh viên bảo lưu, sinh viên được xét tham gia thi phụ ghép vào học kỳ 2, năm học 2019-2020 và sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau có các học phần chưa được tổ chức thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 theo dõi lịch thi trên các file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-danh-cho-sinh-vien-k15
Căn cứ thông báo số 827/TB-ĐHNN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc triển khai kế hoạch học tập trở lại đối với sinh viên đại học chính quy; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thidgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-2092020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-15-1692020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 9 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-ke-hoach-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-danh-cho-sinh-vien-k15-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Theo kế hoạch năm học 2019-2020, Kỳ thi Kết thúc học phần – Học kỳ II năm học 2019-2020 của Trường ĐHNN, ĐHH kết thúc vào ngày 07/08/2020. Chi tiết...
thong-bao-khong-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-giay-chung-nhan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-2382020
Căn cứ Thông báo số 685/TB-ĐHNN ngày 20/07/2020 về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - đợt thi ngày 23/08/2020; Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-19072020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả Phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-khong-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-18082020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông báo số 636/TB-ĐHNN ngày 07/07/2020 về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt thi ngày 18/08/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 4.925
Tổng số lượt truy cập: 10.445.906