Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả đợt thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 29/11/2015 tại Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải - Tp HCM, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ  thông báo thời gian phát chứng chỉ khảo sát năng lực ngoại ngữ cụ thể như sau:  Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (tải file đính kèm) của đợt thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Tiếng Anh bậc 3-5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 12/09/2015 tại Gia Lai, 18/09/2015 tại Quảng Bình. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả đợt thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ - Tiếng Anh bậc 3/6, theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 29/08/2015 tại Đại học Đông Á - Đà Nẵng, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (tải file đính kèm).   Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 511
Tổng số lượt truy cập: 10.445.904