Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 27/2/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 24/1/2016 tại Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải - Tp HCM, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả đợt thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 20/12/2015 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả đợt thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 29/11/2015 tại Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải - Tp HCM, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 45
Tổng số lượt xem trang này: 1.342
Tổng số lượt truy cập: 9.556.139