Tiếp đoàn Phòng Giáo dục văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại... 18-06-2020
HU-UFL-Chiều ngày 18/6/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  đã đón tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu đến từ Phòng Giáo dục văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam do Ông Chu Đa Minh,... Chi tiết...
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ IV 03-06-2020
HU-UFL-Trong hai ngày, 02 và 03 tháng 06, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Đại hội có 132 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập tham dự Đại hội. Chi tiết...
Tạo uy tín và vị thế cho Trường đại học Ngoại ngữ 01-06-2020
TTH - 5 năm qua, Đảng bộ Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế tập trung trí tuệ và năng lực, lãnh đạo cán bộ, viên chức và sinh viên (SV) phát huy sức mạnh đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính... Chi tiết...
 
 
Thông báo tổ chức ôn tập cho các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 02-07-2020
Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập và thi năng lực ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập cho các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp chứng chỉ và... Chi tiết...
Thông báo buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 02-07-2020
Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
Thông báo Kết quả thi Kỳ thi ĐGNLNN & Cấp chứng nhận, đợt thi ngày... 02-07-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt truy cập: 6.780.204