Thông báo Về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2018

Các thông báo mới nhất về Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Thông báo Về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2018

Gửi bài by admin » Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 4:49 pm

THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2018

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước.
1. Chủ đề: Customizing the Curriculum, Refining the Syllabus and Personalizing the Classroom
2. Nội dung: Lớp tập huấn sẽ tập trung vào các vấn đề về phương pháp giảng dạy giao tiếp các kỹ năng thực hành tiếng Anh, thiết kế hoạt động, quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nâng cao kỹ năng tự học của người học, kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ v.v
3. Thời gian: Ngày 22 và 23 tháng 03 năm 2018
4. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm – Tp. Huế
5. Đơn vị tổ chức:
Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản ( THT- JALT) và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp tổ chức.
6. Thành phần tham dự:
- Giảng viên tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các trường ĐH, CĐ khác.
- Giáo viên tiếng Anh từ các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
- Học viên cao học, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh.
7. Thể lệ đăng ký:
- Đăng ký tham dự lớp tập huấn theo mẫu đính kèm hoặc được đăng tại website http://hucfl.hueuni.edu.vn, hạn cuối: ngày 10/3/2018 .
Danh sách đăng ký xin gửi về:
Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Huế
ĐT: 0234 3 830722 Fax: 0234 3 830820
Email: khcn_nn@hueuni.edu.vn hoặc nthinhi@hueuni.edu.vn
- Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời đến cán bộ, giảng viên trên cơ sở danh sách đăng ký của quý vị.
Trường kính thông báo đến các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được biết và đăng ký tham dự lớp tập huấn trên.

Đăng trả lời