Thông báo về việc nghiệm thu và quyết toán kinh phí năm 2017 đối với đề tài KHCN các cấp

Các thông báo mới nhất về Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Thông báo về việc nghiệm thu và quyết toán kinh phí năm 2017 đối với đề tài KHCN các cấp

Gửi bài by admin » Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 4:00 pm

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị một số thông tin liên quan đến thời hạn thanh/quyết toán kinh phí và thủ tục nghiệm thu đề tài KHCN trong năm 2017 như sau:
I. Đối với đề tài thuộc năm 2016 (Danh sách đính kèm)
1. Thủ tục nghiệm thu
- Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo tổng kết trước 15.12.2017.
2. Thủ tục thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2017
- Liên hệ Phòng KH,CN&HTQT: lấy các chứng từ liên quan như Quyết định giao đề tài; Hợp đồng NCKH với Trường; Biên bản nghiệm thu (nếu đã nộp báo cáo tổng kết); Thuyết minh đề tài NCKH.
- Liên hệ Phòng KH-TC: các thủ tục liên quan đến thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2017.
II. Đối với đề tài thuộc năm 2017 (Danh sách đính kèm)
1. Thủ tục nghiệm thu giai đoạn 1 năm 2017
- Đối với đề tài cấp Bộ 2017, cấp ĐHH 2017: Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo định kỳ (theo mẫu) trước 15.12.2017.
- Đối với đề tài cấp Trường 2017: Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo tổng kết trước 15.12.2017.
2. Thủ tục thanh/quyết toán kinh phí đợt 1- thuộc năm 2017:
- Liên hệ Phòng KH,CN&HTQT: lấy các chứng từ liên quan như Quyết định giao đề tài; Hợp đồng NCKH với Trường; Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 (nếu đã nộp báo cáo định kỳ: đối với đề tài cấp Bộ 2017, cấp ĐHH 2017; Biên bản nghiệm thu đề tài cấp Trường năm 2017 ( nếu đã nộp báo cáo tổng kết); Thuyết minh đề tài NCKH.
- Liên hệ Phòng KH-TC: các thủ tục liên quan đến thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2017.
Đối với các CB-GV đang đi học và công tác ở nước ngoài, kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo bằng thư điện tử để CB-GV được biết và liên hệ phòng KH,CN&HTQT để được hướng dẫn thủ tục.
Phòng KH,CN&HTQT kính đề nghị tất cả cán bộ - giảng viên, sinh viên có tên trong danh mục đính kèm khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo tinh thần thông báo này.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm./.
Tập tin đính kèm
Thong bao nghiem thu de tai 2017.doc
(103.36 KiB) Đã tải về 196 lần

Đăng trả lời