Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

Các thông báo mới nhất về Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

Gửi bài by admin » Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:14 pm

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 như sau:

Đối tượng đăng ký:
- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.
- Sinh viên năm thứ 2 và năm 3 có điểm trung bình chung học tập của năm học 2016-2017 từ 2,5 trở lên đủ điều kiện đăng ký. Sinh viên năm thứ 4 không đủ điều kiện đăng ký .

Yêu cầu: Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị: Ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, liên văn hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy, v.v…

Ưu tiên: Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, có đăng ký công bố kết quả nghiên cứu ở tạp chí chuyên ngành; Các đề tài liên khoa, liên ngành; Đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).
Phân giao chỉ tiêu: Để đảm bảo các yêu cầu theo quy định mới về NCKH và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường Đại học, Trường phân giao chỉ tiêu tối thiểu cho các đơn vị dựa trên số lượng CB-GV, HVCH, SV năm học 2017-2018 của các đơn vị và số đề tài cấp Trường của các đơn vị từ năm 2015 đến năm 2017.

Lưu ý: Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Trường do sinh viên, học viên sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

Kinh phí: Theo Quyết định số 15/QĐ-ĐHNN ngày 07/01/2016 của Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được hỗ trợ với định mức như sau: 5.000.000 -7.000.000 đồng/đề tài, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

Trình tự đăng ký và xét tuyển:
Thực hiện theo Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 9 tháng 2 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Huế.
Thuyết minh đề tài có thể được tham khảo trên Diễn đàn Khoa học của Trường http://hucfl.hueuni.edu.vn/forum/ theo đường dẫn “Trang chủ < Biểu mẫu văn bản < Nghiên cứu khoa học cấp Trường”.
Đơn vị tổng hợp các bản Thuyết minh đề tài và nộp cho Trường kèm theo biên bản họp hội đồng KH-ĐT của đơn vị qua phòng KH,CN & HTQT trước ngày 31/10/2017. Thời gian duyệt thuyết minh: Tháng 11-12/2017.
Các thuyết minh được tuyển chọn sẽ được thông báo cho các chủ nhiệm đề tài liên quan. Trường sẽ ký hợp đồng với chủ nhiệm đề tài vào tháng 01/2018.
Thời gian thực hiện đề tài: 01 năm (từ tháng 01/2018 đến 12/2018).
Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ KH,CN này đúng quy trình và tiến độ.
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Phòng KH, CN&HTQT của Trường.
ĐT: 0234.3.830.722; Email: dhnn_khcn.htqt@hueuni.edu.vn.
Tập tin đính kèm
2017 Mẫu Thuyết minh dành cho CB-GV.docx
(29 KiB) Đã tải về 195 lần
2017 Mẫu Thuyết minh dành cho sinh viên.docx
(27.72 KiB) Đã tải về 192 lần
TB DANG KY DE TAI CAP TRUONG 2018 official.doc
(64.11 KiB) Đã tải về 194 lần
Thống kê sô slieeu.docx
(23.2 KiB) Đã tải về 197 lần

Đăng trả lời