Đã tìm thấy 77 kết quả

by admin
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 10:57 am
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo số 1 về việc tổ chức Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV (trong trường)
Trả lời: 0
Xem: 1765

Thông báo số 1 về việc tổ chức Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV (trong trường)

Tiếp nối thành công của 03 kỳ Hội thảo các năm 2015, 2016 và 2017, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 10 năm 2018. 1. Mục tiêu Hội thảo ● Tạo diễn đàn học thuật, t...
by admin
Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 4:49 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo Về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2018
Trả lời: 0
Xem: 1955

Thông báo Về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2018 Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phươ...
by admin
Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 4:47 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo Về việc tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, HVCH và sinh viên năm 2018
Trả lời: 0
Xem: 1737

Thông báo Về việc tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, HVCH và sinh viên năm 2018

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viê...
by admin
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 4:00 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo về việc nghiệm thu và quyết toán kinh phí năm 2017 đối với đề tài KHCN các cấp
Trả lời: 0
Xem: 1885

Thông báo về việc nghiệm thu và quyết toán kinh phí năm 2017 đối với đề tài KHCN các cấp

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị một số thông tin liên quan đến thời hạn thanh/quyết toán kinh phí và thủ tục nghiệm thu đề tài KHCN trong năm 2017 như sau: I. Đối với đề tài thuộc năm 2016 (Danh sách đính kèm) 1. Thủ tục nghiệm thu - Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo tổng k...
by admin
Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 2:21 pm
Chuyên mục: Đề tài NCKH cấp Trường
Chủ đề: Danh mục Đề tài NCKH cấp Trường năm 2016
Trả lời: 0
Xem: 2506

Danh mục Đề tài NCKH cấp Trường năm 2016

Danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm 2016
by admin
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:30 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo khoa học số 2(31)/2016
Trả lời: 0
Xem: 1812

Danh mục Thông báo khoa học số 2(31)/2016

Download tại file đính kèm./.
by admin
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:27 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017
Trả lời: 0
Xem: 1956

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 21 tháng 10 năm 2017. Tại Hội thảo này các nhà khoa học, chuyên viên phụ trách NCKH của Trường sẽ chia sẻ những kinh nghiệm ngh...
by admin
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:22 pm
Chuyên mục: Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp Trường
Chủ đề: Mẫu đơn xin hủy đề tài NCKH cấp Trường
Trả lời: 0
Xem: 1857

Mẫu đơn xin hủy đề tài NCKH cấp Trường

Download tại file đính kèm./.