Faculty of English

1

Ph.D

TRƯƠNG BẠCH

Dean

2

M.A

TRẦN THỊ THU

SƯƠNG

Vice Dean

3

Ph.D

TRẦN QUANG NGỌC

THÚY

Vice Dean

Translation – Interpretation

1

Ph.D

PHẠM HÒA

HIỆP

Head of Section

2

Ph.D

VÕ THỊ LIÊN

HƯƠNG

 

3

M.A

NGUYỄN VĂN

TUẤN

Vice Head of Section

4

Ph.D

TÔN NỮ NHƯ

HƯƠNG

  

5

M.A

TRƯƠNG THỊ THÁI

THANH

 

6

M.A

ĐOÀN THANH

TUẤN

 

7

M.A

NGUYỄN

VIỆT

 

8

M.A

TRẦN THỊ THẢO

PHƯƠNG

 

9

Ph.D

PHAN THỊ THANH

THẢO

 

10

M.A

ĐỖ THỊ QUÝ

THU

 

11

M.A

TRƯƠNG KHÁNH

MỸ

 

Language Studies

1

Ph.D

PHẠM HỒNG

ANH

Head of Devision

2

M.A

TRƯƠNG THỊ NHƯ

THỦY

Deputy Head of Devision

3

Ph.D

TRƯƠNG BẠCH

 

4

M.A

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRANG

 

5

M.A

PHAN QUANG

BẢO

 

6

M.A

PHẠM THỊ NGUYÊN

ÁI

 

7

M.A

HOÀNG THỊ KHÁNH

TÂM

 

8

Assoc. Prof

TRẦN VĂN

PHƯỚC

 

9

Ph.D

NGUYỄN VĂN

HUY

 

10

M.A

NGUYỄN XUÂN

QUỲNH

 

Methodology of Teaching Language English

1

Assoc. Prof

LÊ PHẠM HOÀI

HƯƠNG

Head of Section

2

M.A

BÙI THỊ KIM

CHI

Deputy Head of Section

3

Assoc. Prof

TRƯƠNG

VIÊN

  

4

M.A

PHAN THỊ BÍCH

NGỌC

  

5

M.A

NGÔ LÊ HOÀNG

PHƯƠNG

  

6

B.A

PHẠM THỊ THANH

TUYỀN

  

7

Ph.D

NGUYỄN THỊ BẢO

TRANG

  

Language Skills 1

1

M.A

TÔN NỮ THANH

THÙY

Head of Section

2

M.A

THÁI TÔN PHÙNG

DIỄM

Deputy Head of Section

3

M.A

NGUYỄN VŨ QUỲNH

NHƯ

 

4

M.A

LÊ THỊ NGỌC

UYÊN

  

5

M.A

BÙI LÊ QUỲNH

GIAO

  

6

M.A

TRẦN THỊ THU

SƯƠNG

 

7

M.A

HỒNG THỊ CÚC

ANH

  

8

M.A

PHAN ĐỖ QUỲNH

TRÂM

  

9

M.A

ĐẶNG THỊ CẨM

  

10

M.A

NGUYỄN NGỌC BẢO

CHÂU

  

Language Skills 2

1

M.A

ĐOÀN NGỌC ÁI

PHƯƠNG

Head of Section

2

M.A

LÊ THỊ THANH

TRANG

Deputy Head of Section

3

M.A

TRẦN THỊ THANH

THẢO

Deputy Head of Section

4

M.A

TÔN NỮ NHƯ

NGỌC

  

5

M.A

PHAN QUỲNH

NHƯ

  

6

M.A

NGUYỄN XUÂN NHẤT CHI

MAI

  

7

M.A

VÕ THỊ THỦY

CHUNG

  

8

M.A

NGUYỄN SONG HUYỀN

CHÂU

  

9

Ph.D

TRẦN QUANG NGỌC

THÚY

 

10

M.A

HOÀNG THỊ LINH

GIANG

  

11

M.A

CAO THỊ XUÂN

LIÊN

  

12

B.A

HỒ THỊ THÙY

TRANG