Faculty of Chinese

1

Ph.D

LIÊU LINH

CHUYÊN

Dean

2

M.A

NGUYỄN THỊ LINH

Vice Dean

Language Skills – Methodology of Teaching Chinese

1

M.A

LIÊU VĨNH

DŨNG

Head of Section

2

Ph.D

LÊ VĂN

THĂNG

 

3

M.A

ĐOÀN THỊ THANH

BÌNH

  

4

M.A

LÊ THỊ THANH

NHÀN

  

5

M.A

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRANG

  

Business- Non Specialized Foreign Language

1

Ph.D

VÕ THỊ MAI

HOA

Head of Section

2

M.A

ĐOÀN THỊ MINH

HOA

  

3

M.A

TRẦN QUANG CÁT

LINH

  

4

M.A

NGUYỄN THỊ KHÁNH

VÂN

  

5

B.A

TRỊNH THỊ TUYẾT

NHUNG

  

Translation – Interpretation

1

Ph.D

VÕ TRUNG

ĐỊNH

Head of Section

2

M.A

TRẦN THỊ GIANG

HIỀN

  

3

M.A

LÊ KHƯƠNG MINH

TRANG

  

Language – Culture

1

Ph.D

LIÊU LINH

CHUYÊN

Head of Section

2

M.A

DƯƠNG THỊ KIM

HẰNG

 

3

M.A

NGUYỄN THỊ LINH