Tổ chức hội thảo giáo dục tiếng Nhật tại Huế 03-01-2017

Hội thảo này giúp hình thành những suy nghĩ và đưa ra những điều cần thiết khi sống và làm việc trong xã hội toàn cầu hoá.

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 580
Tổng số lượt truy cập: 3.203.387