Thu học phí đối với sinh viên các khoá K9, K10, K11, K12 Học kỳ I - năm học 2016 - 2017 đợt 2 06-12-2016

Hiện nay, Trường đã gửi danh sách đóng học phí qua ngân hàng thu hộ học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 2. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí theo đúng quy định của Nhà trường. Cụ thể như sau:

Thời gian đóng học phí của đợt 2:

- Sinh viên chính quy đóng học phí từ ngày 06/12/2016 đến 24/12/2016 (file đính kèm). Sau ngày 22/12/2016 Trường chốt danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 2 để gửi cho các Phòng liên quan xét điều kiện dự thi và công nhận kết quả thi học kỳ I năm học 2016-2017.

Phương thức đóng học phí:

- Đối với sinh viên có trong danh sách của ngân hàng thu hộ thì đóng học phí vào tài khoản Vietinbank của cá nhân. Lưu ý: khi đóng học phí sinh viên cần lưu ý nộp đủ  số tiền bao gồm các khoản: (số tiền học phí + số tiền duy trì tài khoản ATM + số tiền phí thẻ ATM hàng tháng) và phải đúng thời hạn Nhà trường quy định thì số tiền học phí sẽ được quét. Ngược lại sinh viên đóng học phí chỉ bằng tiền học phí  thì tiền học phí chỉ nằm ở tài khoản cá nhân và xem như là Nợ học phí.

Địa chỉ Ngân hàng Công thương Chi nhánh Huế:

- Số 62 đường An Dương Vương – Tp Huế

- Số 20 đường Hà Nội – Tp Huế

Đề nghị Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan thông báo cho sinh viên thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 812
Tổng số lượt truy cập: 4.283.919