Thông tin dành cho học viên các lớp Anh Bằng 2 hệ VLVH 10-01-2018

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi các thông tin cần thiết đến học viên hệ VLVH các lớp Anh bằng 2 (Xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 572
Tổng số lượt truy cập: 4.446.549