Thông báo Về việc đăng ký thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ năm học 2016-2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 04-08-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau:

  • Ngày thi : 27/08/2017 (Chủ nhật);
  • Địa điểm thi : Giảng đường C - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;
  • Thời gian đăng ký dự thi: Ngày 14/08/2017 đến 18/08/2017;
    • Sáng : 8h00 – 10h00
    • Chiều : 14h00 – 16h00
  • Hồ sơ đăng ký: Gồm có 3 ảnh 3x4cm trong đó Phiếu đăng ký dự thi có dán 3 ảnh cỡ 3x4 cm (sẽ phát phiếu vào hôm đăng ký, theo màu phiếu quy định đối tượng), trong đó 1 ảnh 3x4cm  dùng để làm chứng chỉ sau này (nếu đạt) và mẫu đơn liên quan được đăng tải tại website: hucfl.edu.vn/vi, Mục Thông báo (Lưu ý: ảnh thẻ 3x4 ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).
  • Địa điểm thu hồ sơ và lệ phí dự thi : Phòng AI.3 – (Phòng 3, tầng 1, giảng đường A) - Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế;
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 3.524
Tổng số lượt truy cập: 4.005.868