Thông báo tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2017 22-02-2017

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2017 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước.

1. Chủ đề: From theory to implementation: Bringing new ideas into your classroom

2. Nội dung:  Lớp tập huấn sẽ tập trung vào các vấn đề về phương pháp giảng dạy giao tiếp các kỹ năng thực hành tiếng Anh, thiết kế hoạt động, quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nâng cao kỹ năng tự học của người học, kết hợp các yếu tố văn hoá trong giảng dạy ngoại ngữ v.v

3. Thời  gian: Ngày 23 và 24 tháng 03 năm 2017

4. Địa điểm:   Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm – Tp. Huế

5. Đơn vị tổ chức: Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản ( THT- JALT) và Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp tổ chức.

6. Thành phần tham dự:

- Giảng viên tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và các trường ĐH, CĐ khác.

- Giáo viên tiếng Anh từ các Sở Giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.

- Học viên cao học, sinh viên tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

7. Thể lệ đăng ký:

- Đăng ký tham dự lớp tập huấn theo mẫu đính kèm được đăng tại website http://hucfl.edu.vn, hạn cuối:  ngày 10/3/2017.

- Lệ phí đăng ký tham dự (phục vụ cho việc in ấn tài liệu, giải khát giữa buổi, giấy chứng nhận): 200.000đ/đại biểu.

- Các đại biểu tham dự lớp tập huấn tự túc kinh phí đi lại và lưu trú.

8. Danh sách đăng ký xin gửi về:

- Phòng Khoa học Công nghệ- Hợp tác Quốc tế

- Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Huế

- ĐT: 054 3 830722 Fax: 054 3 830820  

- Email: hucfl@hueuni.vn hoặc taphuantht@gmail.com

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời đến cán bộ, giảng viên trên cơ sở danh sách đăng ký của quý vị.

Trường chúng tôi kính thông báo và mong quý Trường, Cơ quan phổ biến, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được biết và đăng ký tham dự lớp tập huấn trên. 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 41
Tổng số lượt xem trang này: 1.105
Tổng số lượt truy cập: 4.446.664