Thông báo tổ chức lớp "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" 11-10-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Khoa Du lịch, Đại học Huế tổ chức lớp "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" với các nội dung như sau:

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.125
Tổng số lượt truy cập: 3.013.986