Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ” 06-10-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ” với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu

Chương trình học nhằm trang bị và nâng cao các kỹ năng về giáo học pháp, phương pháp dạy ngoại ngữ, đặc điểm cơ bản của tiếng Việt và phương pháp dạy các kỹ năng tiếng Việt cho các giảng viên, giáo viên và những người có nhu cầu giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Giảng viên

Đội ngũ giảng viên gồm các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng bồi dưỡng

3.1. Cán bộ, giảng viên đang công tác, giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng.

3.2. Người tốt nghiệp đại học trở lên.

Học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng sẽ được cấp chứng chỉ “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ” của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng

4.1. Thời gian bồi dưỡng:

- Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017 (buổi sáng: 7h30 - 11h, buổi chiều: 13h30 - 17h).

- Số tiết học: 40 tiết, bao gồm 4 tiết kiểm tra.

4.2. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng;

- 2 ảnh 3x4;

- Bản sao bằng cử nhân hoặc sau đại học (nếu có);

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu.       

6. Kinh phí

Kinh phí khóa học: 4.000.000đ/ 1 học viên, trong đó bao gồm:

- Học phí (gồm tài liệu học tập, lệ phí kiểm tra, cấp chứng chỉ): 3.500.000đ/học viên.

- Chi phí đi lại, ăn, ở của các thầy cô: 500.000đ/học viên.

7. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp học phí

Thời gian nộp hồ sơ và học phí: trước ngày 12/10/2017

Địa điểm: Văn phòng Khoa Việt Nam học - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Khoa Việt Nam học - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0912637456 (thầy Hồ Viết Hoàng)./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 503
Tổng số lượt truy cập: 3.567.299