Thông báo tổ chức Hội đồng tư vấn tổng thể luận án cho NCS Trần Thị Thanh Thương Khóa 2013-2016 31-05-2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Hội đồng tư vấn tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Thương khóa 2013-2016, cụ thể như sau:

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 514
Tổng số lượt truy cập: 3.304.557