Thông báo tổ chức bảo vệ chuyên đề 2 cho nghiên cứu sinh khóa 2015-2018 – TS Lần 1 31-05-2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các NCS về công tác tổ chức bảo vệ chuyên đề 2 cho NCS khóa 2015-2018-TS lần 1, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 469
Tổng số lượt truy cập: 3.315.083