Thông báo thu học phí chứng chỉ Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2017 - 2018 (lần 2) 03-11-2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Khoa GDTC (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 960
Tổng số lượt truy cập: 4.254.214