Thông báo thời gian địa điểm bảo vệ Tiểu luận tổng quan cho NCS lớp 2015-2018 (TS L1) 28-11-2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau: 

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 672
Tổng số lượt truy cập: 4.283.934