Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 19-07-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo (đã gia hạn) như sau:

- Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 31/7/2017 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

- Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo:  10/08/2017

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/9/2017

- Thời hạn đăng ký tham dự: 15/10/2017

 Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo  và  Mẫu đăng ký tham dự trên website trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/danh-muc/thong-bao-chung

- Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt và báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua  Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Phiếu đăng ký tham dự, tóm tắt  báo cáo và báo cáo toàn văn xin gửi về địa chỉ e-mail của Phòng KH,CN&HTQT hucfl.khoahoc@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Bà Lê Thị Thanh Hải (Phó Trưởng Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: hucfl.khoahoc@gmail.com hoặc haingocquy@gmail.com hoặc qua số điện thoại của Phòng KH,CN&HTQT: 0234.3.830.722.

* Cán bộ-giảng viên thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế không cần nộp Lệ phí tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 592
Tổng số lượt truy cập: 3.567.284