Thông báo nhận thẻ BHYT sinh viên đợt 2 năm 2015 11-11-2015

Căn cứ thông báo số 354/BHXH-PT, ngày 04/06/2015 về việc thông báo mức đóng, hạn thẻ BHYT của đối tượng HS,SV năm học 2015-2016.

Căn cứ tình hình thực tế nộp tiền  BHYT từ ngày 15/10/2015 đến ngày 25/10/2015 của sinh viên K9, K10, K11 và K12.

Hiện nay, Nhà trường đã nhận  được thẻ BHYT sinh viên, hạn thẻ từ 01/11/2015 đến 31/12/2016 cho sinh viên K10, K11, K12 và hạn thẻ từ 01/11/2015 đến 31/07/2016 cho sinh viên K9 của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. Vậy Nhà trường thông báo đến các sinh viên đã tham gia nộp BHYT đợt 2 đến Phòng Y tế ( B.I.7) để nhận thẻ trong thời gian từ ngày 11/11/2015 đến ngày 20/11/2015.

Khi đến nhận thẻ SV cần mang theo Biên lai thu tiền BHYT.

Khi phát hiện thẻ BHYT của mình sai ngày tháng năm sinh, sai họ tên hoặc sai giới tính thì SV nộp lại thẻ BHYT sai, kèm theo bản sao CMND có công chứng cho Phòng Y tế để tiến hành sửa thẻ.

Lưu ý : Theo CV số 537/HDLN BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH ngày 14/08/2015, về việc Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2015-2016 của Liên ngành BHXH-GD&ĐT-Y tế- Tài chính-Đại học Huế, thì những trường hợp sai họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc giới tính cần điều chỉnh trước ngày 31/01/2016. Sau ngày 31/01/2016, cơ quan BHXH khóa sổ không điều chỉnh thẻ.

Vậy Phòng Công tác – Sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị sinh viên các lớp thực hiện thông báo trên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 551
Tổng số lượt truy cập: 3.409.469