Thông báo nhận đơn xin phúc khảo bài thi - Kỳ thi đánh giá NLNN tại Gia Lai, Quảng Bình 06-11-2015

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (tải file đính kèm) của đợt thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Tiếng Anh bậc 3-5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, thi ngày 12/09/2015 tại Gia Lai, 18/09/2015 tại Quảng Bình.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 12/10/2015 đến hết ngày 16/10/2015.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Thí sinh ở cùng một tỉnh nên tập hợp đơn và gửi cùng lần về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo được công bố chậm nhất vào ngày 27/10/2015.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 28
Tổng số lượt xem trang này: 1.029
Tổng số lượt truy cập: 3.203.416