Thông báo lịch và nội dung phỏng vấn (đối với LĐHĐ mùa vụ theo chỉ tiêu 2016) 09-02-2017

Xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 549
Tổng số lượt truy cập: 3.201.887