Thông báo lịch thi kết thúc hp Tin học của SV trường ĐHNN HKII - năm học 2016 - 2017 23-05-2017

Trường Đại học Sư phạm Huế thông báo lịch thi kết thúc học phần Tin học của sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ trong học kỳ II năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

(xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 93
Tổng số lượt xem trang này: 497
Tổng số lượt truy cập: 3.315.063