Thông báo lịch thi kết thúc học phần HKIII (đợt 2) năm học 2016-2017 11-05-2017

Sinh viên kiểm tra lịch thi qua tài khoản cá nhân ở học kỳ 3 và xem chi tiết trên file đính kèm, riêng các bạn sinh viên học Nghe 5 (nhóm 1A) kiểm tra lịch thi cải thiện ở học kỳ 2.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 718
Tổng số lượt truy cập: 3.013.011