Thông báo lịch thi kết thúc học phần HKII năm học 2016-2017 05-05-2017

Sinh viên kiểm tra lịch thi qua tài khoản cá nhân và xem chi tiết trên file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 905
Tổng số lượt truy cập: 3.304.551